The Book of Home

The Book of Songs from Old Times

Knjiga starogradskih pesama


Stara Narodna Muzika


Z"ute Dunje

(ova verzija je uradjena po interpretaciji Hinza Polovine.)

(Melodija koristi agmentovane tonove izmedju F i G# u D-mol akordima)Back ?  Instaled on June 30th 1997;
All Credits to Maestro