The Book of Home

The Book of Songs from Old Times

Knjiga starogradskih pesama


Stara Gradska Muzika


Donesi vina, krcmarice

(Stihovi i muzika: Marko Nesic)


Moderato 3/4

D..............G..........D............G.......

Donesi vina, krcmarice

..................................D7.........G.......

Rumenog kao tvoje lice,

A............................D................Gm...............

Da ga pijem, tugu da razbijem,

.....A7.....................Dm............A.........

Srce mi gore, jadi ga more.

A........

Da ga pijem....

 

Rumeno lice, dve ruzice,

A oci zarke zeravice,

Srce me bole hoce da izgore

Muce mene muke paklene.

Srce me bole...

 

O, boze, sto l' ju takvu stvori,

Da mlade momke muci, mori.

Celo selo za njom se zanelo,

I svi piju da jade ubiju.

Celo selo...


Back ?  Instaled on June 30th 1997;
Credits to: for text to Dragan Slijepc"evic' (Mart 06 1997), for chords to Maestro