The Book of Home

The Book of Songs from Old Times

Knjiga starogradskih pesama


Stara Narodna Muzika


Stani Ibar vodo


Andante 4/4

Em.......................................................................

Stani, stani Ibar vodo, Ibar vodo.

C..........Am.....F#mB7..C..........Am....F#mB7

Kuda zuris tako, kuda zuris tako?

 

I ja imam jade svoje, svoje jade,

Meni nije lako, meni nije lako.

 

Tamo gde se Ibar voda, Ibar voda,

U Moravu sliva, u Moravu sliva.

 

Tamo ima kuca mala, mala kuca.

Tu ja dragu skrivam. tu ja dragu skrivam.


Back ?  Instaled on June 30th 1997;
All Credits to Maestro