DUNGEONS HERALD; Mesec"ni glasnik Dragonlanda: Broj 1

Bilten 1 (Spring 1991)


DUNGEONS HERALD

Mesec"ni glasnik Dragonlanda

Broj 1

Samizdat


 
Razgovor sa povodom: 

               Zmajeve igre

   - Drus"tvena igra koja osvaja i nas"e mensijanske prostore -
 
 
        Zahvaljujuc'i ljubaznosti gospodina Karolja Kris"tof Bodric"a
    iz Novog Sada, osnovan je Beogradski Sig za igranje Dungeons and
    Dragons igara. Igramo se vec' oko tri meseca. Sig se sastaje u
    prostoriji i terminima Mense (Dom Omladine Beograda, Makedonska
    22/II sprat, soba 6, od 18 do 22 c"asova svakog ponedeljka i
    c"etvrtka, gde je na raspolaganju i telefon 330-659).

        Dungeons & Dragons je igra imaginacije.Sastoji se od avantura
    koje igrac"i igraju koristec'i mas"tu, glumec'i jedan od nekoliko
    pravilima igre definisanih likova. Jedan igrac" ima posebnu
    odgovornost, pos"to on vodi igru, poput re`isera koji stvara
    ambijent pustolovine. Njega nazivamo Dungeon Masterom (DM) pos"to on
    planira objekte koje osvajamo kao i raspored c"udovis"ta i blaga
    po njima. Njegovo je pravo da modifikuje pravila igre, ka`njava
    i nagra|uje pojedine igrac"e, itd... Standardni likovi koji su
    ponu|eni poc"etnim nivoima igre su:

        Fighter (Borac)
        Magic User (C"arobnjak)
        Cleric (Vitez-sves"tenik)
        Thief (Lopov)
        Dwarf (Patuljak)
        Elf (Vilenjak)
        Halfling (Polus"an)

    Svaki od ovih likova poseduje niz specijalnih sposobnosti,
    kojima mo`e doprineti (ali i odmoc'i) ispunjenju zadatka ekipe.
    Ekipa likova u svakoj avanturi ima za cilj da spase neku
    princezu ili oslobodi odre|eni zamak od monstruma itd...
    Pri tome se srec'u razlic"ita c"udovis"ta, razlic"ite zamke, tajna
    vrata, itd...

-------------------------------------------------------------------------
C"lanovi ekipe: ...

            Class      Aligment    Level of
                           experience
 
Sneca          Cleric     Lawfull     4 nivo
Eliot          Magic User   Neutral     4 nivo
Belinda         Elf       Neutral     3 nivo
Io           Fighter     Chaotic     Poginula
Mrmi          Cleric     Lawfull     4 nivo
Veliki         Dwarf      Neutral   Trune u zatvoru, 1 nivo
Zeka C"estergloc"    Halfling    Neutral   Reinkarnirao, 2 nivo
Hermo          Thief      Chaotic     4 nivo
Tom           Fighter     Lawfull     Poginuo
Jim           Fighter     Lawfull     3 nivo
David          Dwarf      Lawfull     3 nivo
 
--------------------------------------------------------------------------
 
Anketa Zavoda za ispitavanje lic"nog mnenja igrac"a D&D.
 
    Odvojili smo igrac"e od njihovih radnih zadataka
    (s"unjanja po podzemnim prostorijama i prikupljanja suvenira)
    da bismo ih pitali:
 
 
    1) Zas"to gubite vreme na D&D?
 
        Hermo: Iz niskih pobuda.
        DM:  Gubimo? Gubimo?
        Sneca: Tu mogu da imam helanki koliko hoc'u.
        David: Jer tamo ne moram da se brijem.
        DM:  Vrlo je zabavno slusati koje se sve ideje ra|aju
            kada se dru`ina na|e ' u sosu.
        Bel:  Dobijamo vreme, a vreme je ...
        
    2) [ta vas najvis"e anga`uje u ovoj igri?
 
        David: @elja da pomognem drugu u nevolji.
        Sneca: Girls just wanna have fun!
        Hermo: Toliko neopljac"kano blago le`i po hodnicima zamaka...
        Zeka: @elja da pre`ivim.
 
    3) Kako se orjentis"ete u zamku?
 
        Jim:  Pravilom desne noge. (s"utne vrata)
        Mrmi: Idemo za Jim-om.
        David: Po mraku.
        Bel:  Pravi put uvek vodi kroz tajna vrata.

    4) Po kom principu delite osvojeno blago?
 
        David: Proporcionalnim sistemom.
        Jim:  Davitelj protiv davitelja.
        Eliot: Ko c'api c'api!
        Hermo: Delimo?
 
    5) Kad bi imali s"ta nemate, to bi bilo?
 
        Bel:  Zgrom i puc!
        David: Visinu.
        Eliot: Charm Person.
        Sneca: Lover and Protector.
        Hermo: Ono s"to su mi gnomi zdipili.

      DM komentar: I lopovi ponekad budu opljac"kani...
 
    6) Iako ste najpametniji, kada ste ipak bili glupi?
 
        David: Ono drugo sam bio u ovom prvom sluc"aju.
        Eliot: Kad sam slomila magic"ni mac" o onu glupu statuu.
        Sneca: Moj porok je da povuc"em svaku alku.
        Hermo: Kada sam poverovao u c"asnu gnomsku rec".
        Zeka: Kad sam stao na put Fire Ball-u.
 
    7) A kada posebno pametni?
 
        David: Kada sam poneo sa sobom tu Ciglu. Od tada me
            prati srec'a.
        Sneca: Kad sam nas"la s"es"ir svojih snova...
        Hermo: He, he, kad sam opljac"kao zmaja!
 
    8) Ko vas nervira?
 
        David: Srebroljupci!
        Sneca: Oni koji vrs"e pritisak na mene.
        Eliot: David s"to zapis"ava mrtvace.
        DM:  Igrac"i kad poc"nu da se sva|aju
            oko deobe blaga.
        Hermo: Belinda!
 
    9) Kakav je Vas" odnos prema mrtvim protivnicima?
 
        David: Fiziolos"ki uslovni refleks.
        Hermo: Profesionalan.
        Sneca: Ashes to ashes, dust to dust.
 
    10) [ta radite kad se na|ete u opasnoj situaciji?
 
        Zeka: Pevam pesmu "Ako do`ivim sutra".
        David: David seckati.
        Eliot: Sednem u kraj i c"ekam da napad pro|e.
        Hermo: Uhvatim maglu.
        Mrmi: Paa... ne radim nis"ta ...
        DM:  (uz s"iroki osmeh) A ja u`ivam ...
 
    11) Kako otvarate zakljuc"ana vrata?
 
        David: Ciglom.
        Jim:  Nogom, naravno!
        Bel:  Gde ja okom Jim nogom.
        Hermo: Zavisi dal' je brava Elzet ili obic"na.
        Eliot: Nikako.Pustim druge da to urade za mene.
        Sneca: Ima ko je plac'en za to.
        Zeka: Strelom kroz kljuc"aonicu.
 
    12) Kojim poklic"em ulazite u bitku?
 
        Bel:  Hasan seckati!
        Eliot: C"utim da me ne primete, mene malu...
        David: Urgh, smrt Goblinima!
        Zeka: Rikverc! Rikverc!
 
    13) Kojom devizom zapoc"injete tra`enje tajnih vrata?
 
        David: Golden Pieces-ima.
        Bel:  Hasan pipkati!
        Sneca: E, ja c'u sad da...tra`im tajna vrata!
 
 
    14) Igrate li za blago ili za slavu?
 
        David: Da, svakako!
        Mrmi: Zbog Davida.
        Bel:  Iz u`itka.
        Eliot: Volja za moc'.
        Hermo: Da odr`im formu.
        Jim:  Za slavu.
        Sneca: Da postanem nova Majka Tereza.
 
    15) Koji je Vas" omiljen nac"in ubijanja c"udovis"ta?
 
        Sneca: Izgrizem ga na smrt.
        David: Koncentrisanom ureom.
        Hermo: "Sa le|a te (lj)ubih."
        Eliot: Sac"ekam da umre od starosti.
        Tom:  Ubijem ga u pojam.
        Bel:  Bilo koji.
 
    16) Kada je DM previs"e rekao, a kada premalo?
 
        Io:  Rekao mi da je s"tit c"aroban, a nije
            rekao da je sva c"arolija u kletvi.
        David: Stalno pric"a o ozledama, a nis"ta nije
            rekao o kacigi koju sam nas"ao.
 
 
 
    17) A s"ta Dungeon Master ima da ka`e u svoju odbranu?

        DM: Svima koji su se bunili protiv nac"ina na koji
          vodim igru, ...VIDIM IM ZMAJEVE NA PUTU !!!!
          (oc"ekivani rezultat je: "Samo dugmi]i ostali")
          Inac"e, uz ovako inventivnu ekipu igrac"a, pravila
          data u BASIC RULES setu su nedovoljna da
          pokriju sve mogu]e situacije. Svi zajedno smo poc"eli
          da kreiramo neka dodatna pravila koja se odnose na
          pasivne likove (tj. igrac"e koji ne igraju redovno),
          podelu blaga , experience points-e,...
          Cilj na[eg igranja je da se dru`imo i da se zabavimo.
          Mislim da smo u tome potpuno uspeli.
    
 
--------------------------------------------------------------------------
Od nas"eg stalnog dopisnika:
 
    Da to sam ja Nikola Kiric', vas" dopisnik koji prati avanture nas"e
neustras"ive dru`ine u Zemlji zmajeva. Ali ovaj put smo u Maglenim Planinama,
u blizini Elsinora, glavnog grada provincije. Tu u c"etvrtom (do sada) dungeonu,
nas"a dru`ina je uspela da prodre u podzemno skrovis"te opasne razbojnic"ke bande,
koja teroris"e ceo kraj vec' niz godina. Njima se pridru`io i hrabri gradonac"elnik
Elsinora, gospodin Turgon. Evo s"ta on ka`e:

    "Za sada dobro napredujemo kroz razbojnic"kno gnezdo. Vec' smo
ubili po c"etiri lizardmena i human-razbojnika, kao i pet goblina. C"vrsto
obec'avam svojim sugra|anima da c'emo ovaj kraj oc"istiti od razbojnika i vratiti
mir i sigurnost."

    Eto [ta ka`e, gradonac"elnik Turgon, a [ta ka`u statistike:

        - dru`ina je prethodna tri dungeona vrlo brzo i vrlo
         uspe[no oc"istila od razbojnika, i na taj nac"in
         doprinela sigurnosti svih nas.
        - izve[tili su se u pronala`enju tajnih vrata, kao i
         otkrivanju blaga
        - u dru`ini su zastupljene sve rase, i zasada nema
         medjurasnih sukoba (sem povremenih verbalnih duela
         izme|u Eliota i Jima)

    Najnovija, za sada jos" nezvanic"na vest, je da su vo|a ove bande
i njegova dva najbli`a saradnika ubijeni. Detalji o njihovom identitetu
c'e biti zadr`ani, u interesu daljnje istrage.

    U isto vreme, Hermo se, lunjajuc'i sam po susednom brdu, nas"ao u
gnezdu crvenog zmaja. Tamo je, koristec'i nevolju tri viteza koji su se
pr`ili na tihoj zmajevoj vatri, ukrao predivnu dijademu (vrednu 1200
Gp). Uspes"no je pobegao sa mesta nedela, ali je upao u gnomsku pec'inu,
gde su ga gnomi prevarili, onesvestili i opljac"kali. Sada luta po istom
brdu, samo u ko`noj pregac"ici, tra`ec'i nac"in da im se osveti. Treba jos"
spomenuti da u istoj `elji opljac"kani zmaj tra`i njega po istim brdima.

    Po`elimo srec'u celoj ekipi, kao i dug `ivot Hermu.
 
                            Nikola Kiric'
-----------------------------------------------------------------------------
 
C"itajte i sledec'i nastavak nas"eg uzbudljivog feljtona, a u njemu
odgovore na pitanja:
 
   Kako je Zeka C"estergloc" ispaljivao strelu kroz kljuc"aonicu?
   Kako Bel hvata slepog mis"a lasom?
   Kako Hermo Backstabing-uje gigantskog slepog mis"a dok ovaj leti?
   Kako Io ispituje dubinu bazena kojemu se ne vidi dno uskakanjem
       pod punom borbenom opremom u isti.
 
 
C"itajte i nove uzbudljive C"lanke:
 
   "U zagrljaju pihtijaste kocke" ili "Kad je David sreo Pihtiju"
    Autobiografski napis Davida d' Dvarfa.
 
   "Mala Io i 12 ratnika" ili "[titu, molim te, budi magic"an!"
    Postmortem ispovest Fightera s"egrta.
 
----------------------------------------------------------------------------
 
Narodne izreke iz zemlje Zmajeva:
 
   Kakav je zmajev dah? Smrdonosan.
   Posledica zmajevog napada? "Samo dugmic'i su ostali..."
   Kako je poginuo Zeka? "Ubili su ga ko zeca."
   Kako pada kis"a? Ko iz Dwarfa.
   Ne diraj zmaja dok spava (a ni dok je budan).

----------------------------------------------------------------------------
Kako se to (ne)radi?
 
    P: Mo`e li se Hide in Shadows sa upaljenom lampom?
    Hermo: ]uti, ne potsec'aj me!
 
    P: Mo`e li se prikradati sa upaljenom bakljom?
    Hermo: ibid. @#$*%c"c"PUF%#@*

 
    P: Mo`e li mac" da poslu`i umesto strele?
    Eliot: Ne da Dungeon Master, a bas" je dobra ideja.
 
    P: Kako videti s"ta ima na dnu jezera?
    Jim: Baciti u njega upaljenu baklju.
 
    P: Gde Sneca vis" nec'e brc"kati noge?
    Sneca: U jezeru u kome `ive Lizardmeni.
 
    P: Kako se umivaju i opremaju mrtvi?
    Svi: Samo ne pitajte Davida!
 
    P: [ta mislite o names"taju u zamku?
    Sneca: Moj savet je ne sedati u najleps"e stolice!
---------------------------------------------------------------------------
 
 
"REC"NIK DUNGEONA":
 
        Hit Points - uslovno rec"eno, broj `ivota. Pogledaj Damage.
             Broj Hit Points-a (HP) zavisi od lika, kao i 
             od nivoa na kojem se lik nalazi.  

        Damage - svaki lik ima odre|eni broj HP. Prilikom borbe,
             razmenjuju se udarci, i zavisno od oru`ja koja 
             protivnici koriste, prave protivniku damage. 
             Npr. bode` pravi 1 do 4 poena damage-a , normalni
             mac" 1 do 8 poena damage-a,... Nane[eni damage se 
             odbija od broja HP, i ako lik do|e do 0 HP onda
             je mrtav. Naravno, ima pravo da igra ponovo, ali kao
             novi lik, i nije 'pravni naslednik 'prethodnog lika'.

----------------------------------------------------------------------
Autori: Ekipa D&D u sastavu: Eliot, Sneca, Belinda, Mrmi, Io,
               David, Hermo, Jim, Zeka
               i naravno (uz zvuk fanfara):
               Dungeon Master zvani Elesar