S"ale: TRI FILOZOFA

Bilten 1 (Spring 1991)

S"ale: TRI FILOZOFA
Medved, Lisica i Oposum nadjos"e se u opasnosti od poplave.

"Smrt voli kukavice", rec"e Medved i poc"e da se bori sa vodom.

"Kakve li budale!" rec"e Lisica. "Ja znam trik koji je dvaput bolji." Zatim s"mugnu u s"upalj panj.

"Ima neprijateljskih sila", rec"e Oposum, kojima se mudra osoba niti suprotstavlja, niti ih izbegava. Vaz"no je poznavati prirodu protivnika." Rekavs"i to, Oposum lez"e na zemlju pretvarajuc'i se da je mrtav.