Mensa on BUEF78: by subject


Asci file: mens10.78
        <<< BUEF78::DUA0:[NOTES$LIBRARY]MENSA.NOTE;1 >>>
                  -< MENSA >-
================================================================================
Note 10.0             don't panic            15 replies
BUEFQ5::ANDRIC12887D                 14 lines 27-NOV-1989 08:36
--------------------------------------------------------------------------------

            -< DON'T PANIC >-

     Da li `elite da u`ivate u lepotama Univerzuma, od "Big Beng
   Burger bara" do "Restorana na kraju Univerzuma", za manje od
   trideset Altairskih dolara dnevno?

     SIG - ljubitelji knjige "VODI^ KROZ GALAKSIJU ZA AUTOSTOPERE"
   Douglasa Adamsa jo[ je bez imena i ~lanova.

     (Ovo nije Edi, va[ brodski kompjuter, a bogami ni "Duboka
   Misao", ovo je Vax i ~eka na vas!)

                     MIRA