Mensa on BUEF78: by subject


    
================================================================================
Note 10.4             don't panic              4 of 15
UEK::MATJAZ "Matjaz Rihtar"             13 lines 28-NOV-1989 11:26
              -< Vesolje je neskon`no! >-
--------------------------------------------------------------------------------

>  Koliko mi je poznato, kod nas su prevedene prve tri (ali su izisle
>  kao jedna knjiga), a ne znam da li je i cetvrta ("So Long, And Thanks
>  For All The Fish") ikada prevedena. ...

Pri Tehni{ki zalo`bi Slovenije v Ljubljani so letos iz{le vse {tiri knjige
(v trdem povezu). Kogar zanima, naj pi{e na naslov:

Tehni{ka zalo`ba Slovenije
Lepi pot 6
61000 Ljubljana

P.S.: ^e naro~ite vse {tiri knjige, dobite za nagrado
   pesni{ko zbirko Vogonov.