Mensa on BUEF78: by subject


    
================================================================================
Note 12.1            Mensa Slovenija?             1 of 4
COMMIE::IZTOK "Iztok Tvrdy"             13 lines 17-MAR-1990 02:17
                -< Zmigajmo se! >-
--------------------------------------------------------------------------------

>   Na koga se v Ljubljani lahko obrnem in postavim nekaj vprasanj v
>   zvezi z Menso?

Isto zanima tudi mene. Decembra, nekaj pred kongresom Mense v Zagrebu, sem
poslal pristopno izjavo. Dobil sem vabilo na kongres, ki pa se ga `al
nikakor nisem mogel udele`iti. Tako tudi ~lanarine nisem mogel na kongresu
pla~ati.

Torej: komu in kako pla~am ~lanarino? Kdaj bo iz{la naslednja {tevilka
~asopisa YU mense (nisem dobil {e nobene)?

Morda bi pa res bilo dobro, da se tudi na tem koncu za~nemo kaj dobivati
skupaj (in ne le v Beogradu, kjer jim to o~itno `e dobro te~e).