Mensa on BUEF78: by subject


Asci file: mens13.78
        <<< BUEF78::DUA0:[NOTES$LIBRARY]MENSA.NOTE;1 >>>
                  -< MENSA >-
================================================================================
Note 13.0            Mensa membership           No replies
CATHY::INDJIC "Drago T. Indjic, Beograd"       27 lines 24-MAR-1990 00:49
--------------------------------------------------------------------------------


	Mensa Jugoslavija ima otvoren sledeci giro racun u Beogradu:

	60811-621-58
	8070-6760480000008311 (6 nula!)
	kod JIK banke

	Clanarina za 1990. godinu iznosi 4 GBP u DINARIMA (oko 80 dinara)
i na uplatnici je potrebno naznaciti "Clanarina za 1990. godinu".

	Adresa Mense u Beogradu je: 

	Mensa Jugoslavija, P. fah 623, 11001 Beograd

	Primedba:
	
	Sve uplatnice koje se dobiju od JIK banke se slivaju kod blagajnika
Mense koji je ove godine istovremeno i clan Predsednistva (Ljilja Ramadani).
Ljilja svakih par nedelja posalje spisak adresa clanova koji su uplatili
clanarinu u Zagreb, gde tamosnja koordinatorka Mense izdaje clanske karte
i azurira bazu podataka. Dakle, clansku kartu dobijate postom iz Zagreba,
a izgleda da je poslednjih par meseci tamo "usko grlo" tako da clanske karte
ne stizu.

	Uzgred, Mensa uopste nije bogata: nekih par stotina clanova je
uplatilo clanarinu, pa mozete prostim racunom saznati o kojoj se "velikoj"
svoti novca radi. Dakle, jurite za sponzorima!