Mensa on BUEF78: by subject


Asci file: mens3.78
        <<< BUEF78::DUA0:[NOTES$LIBRARY]MENSA.NOTE;1 >>>
                  -< MENSA >-
================================================================================
Note 3.0              Elections             No replies
BUEF78::INDJIC30083D "Drago T. Indjic, ETF Beograd" 17 lines 27-JUL-1989 12:58
--------------------------------------------------------------------------------

		Izbori za Mensa Jugoslavija

	Svi potencijalni clanovi Mense (dakle, oni koji ce postati "pravi"
clanovi nakon registracije Mensa Jugoslavija) su putem poste primili poziv
za predlaganje kandidata za clanove predsednistva, podpredsednika i predse-
dnika Mense Jugoslavija.

	S obzirom na podudarnost da je predsednik Izborne komisije upravo
moderator ove konferencije, sva pitanja i predlozi ce demokratski biti
diskutovani upravo na ovom mestu.

	Izborna komisija ce za Skupstinu svih clanova pripremiti materijal
sa spiskom evidentiranih kandidata, nakon cega ce uslediti glasanje. 

	Skupstina se planira u toku septembra u Zagrebu ili u Beogradu.

					Drago