Mensa on BUEF78: by subject


================================================================================
Note 6.3           What is intelligence?            3 of 6
CATHY::PETEK "Brane Petek, IJS OUM"         32 lines  3-JAN-1990 15:53
             -< Kar izmerimo s testom. >-
--------------------------------------------------------------------------------

Spomnim se definicije inteligence, ki mi je zelo ugajala, ko sem jo 
prebral, pozabil pa sem avtorja in vir: "Inteligenca je to, kar merijo
inteligencni testi". Ta definicija se sicer izmika soocenju s problemom
inteligence, opozarja pa na dejstvo, da smo z mersko metodo definirali
tudi stvar, ki jo merimo. Tako izmerjena inteligenca je torej skupek
lastnosti, med katerimi so verjetno inovativnost, predstavne zmoznosti,
spretnost v logiki in osnovni matematiki, sposobnost abstraktnega
razmisljanja, razgledanost in podobno.

>odprtosti in prodornosti. Toliksne so variacije inteligentnih ljudi, da bi jih
>bilo tezko nasteti: od super inteligentnega cloveka, ki je popolnoma nepismen
>in ga zenejo samo lastni nagoni, do povprecno inteligentnega, ki je nacitan,
>razgledan in kot tak za druzbo in okolje mnogo prijetnejsi in uporabnejsi od

Glede na to, da bi lahko preverili inteligenco tega super inteligentnega
cloveka le z inteligencnimi testi, bi se verjetno bolj slabo izkazal, saj  
testi za odrasle predpostavljajo, da je testiranec pismen. Nekaj podobnega
se je dogajalo, ko so ugotavljali, da so crnski otroci manj inteligentni
od belih, kritiki teh meritev pa so ugotavljali, da so rezultati posledica
izbranih testov. V razlicnih okoljih se ljudje srecujejo z razlicnimi
vsakdanjimi predmeti, nacinom zivljenja in vrednotami. Vecina inteligencnih
testov izhaja iz angloameriske ali evropske kulture, ki je ljudem v nekaterih
delih sveta tuja. Ce nek otrok iz Afrike se ni videl avtomobila, ga tudi v
inteligencnem testu ne bo prepoznal.

O koristnosti za druzbo pa inteligencni test pove zelo malo, saj sploh ne  
meri nekaterih lastnosti, ki so v druzbi zelo pomembne, naprimer postenost, 
strpnost, vljudnost, pripravljenost pomagati socloveku v stiski, socutje,
sposobnost prenasanja zivljenjskih stisk in podobno.


                      Brane