Mensa on BUEF78: by subject


Asci file: mens7.78
    
        <<< BUEF78::DUA0:[NOTES$LIBRARY]MENSA.NOTE;1 >>>
                  -< MENSA >-
================================================================================
Note 7.0            Mensa testiranje           30 replies
BUEF78::INDJIC30083D "Drago T. Indjic, ETF Beograd" 10 lines 22-SEP-1989 11:33
--------------------------------------------------------------------------------


    Prema obavestenju zagrebackih clanova Mense koji ugovaraju
naredno testiranje za uclanjivanje u Mensu, okvirni datum narednog testa je:

    10. i 11. novembar 1989., Cankarijev dom, LJubljana

    Svi zainteresovani koji su mi dostavili svoje e-mail adrese ce biti
detaljno obavesteni i uvrsceni u spisak kandidata.

                            Drago