Mensa on BUEF78: by subject


    
================================================================================
Note 7.20            Mensa testiranje            20 of 30
CATHY::DAISY "Daisy"                 8 lines 28-DEC-1989 13:52
             -< You have only one chance? >- 
--------------------------------------------------------------------------------

>  Pri vsem skupaj se mi zdi najbolj zanimivo to, da ti ne dovolijo
                          ^^^^^^^^^^^^^^^^^^
>  re{evati testa dvakrat - saj, ~e ne gre, pa~ ne gre. [e posebno,
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  
  Je to res???