YU-Qwest's Movie Special Interest Group

YU_FILM_2: Medjunarodni Filmski Festival u Torontu

Medjunarodni Filmski Festival u Torontu

cera@sympatico.ca (cera@sympatico.ca")
Mon, 9 Sep 1996 09:11:10 -0700

film
Tek informacije radi, od 7. do 16. septembra u Torontu se odrxava
Medjunarodni filmski festival. Na xalost selekcija filmova sa bivwih
JU-prostora je krajnje siromawna. Sadawnja Jugoslavija predstavljena je
17-to-minutnim filmom Miomira Matovica "String Of Life". Hrvatsku zastupa
newto duxi (63 min) filim u koprodukciji sa SAD "Calling The Ghosts". I to
je sve, bar prema informacijama sa dole navedene adrese.

Viwe WEB informacija o projekcijama i samom festivalu moxe se naqi na

http://www.bell.ca/filmfest

Primetite da je ime Jugoslavije POGREWNO SPELOVANO kao JUGOSLOVIA, te ne bi
bilo zgorega poslati im e-mail (masovno) kako bi grewku ispravili. Ja sam to
vec uyinio, ali pretpostavljam da qe njihova reakcija bila newto drugayija
ukoliko im stigne viwe primedbi na istu temu. Malo patriotske akcije nije na
odmet. Za zainteresovane, E-mail festivala je:
filmfest@tor.leoburnett.com

Cera