YUQ SF-SIG: Greg Bear

Predrag L. Stojkov (stojkov@het.brown.edu)
Fri, 7 Jun 1996 05:38:15 -0400 (EDT)

Zdravo sfantaste

Dugo se nismo dopisivali.

Ovako, u poslednja dva meseca sam imao prilike da proc"itam po prvi ili
drugi put nekoliko knjiga od Greg Bear-a. Sticajem okolnosti, tih pet
knjiga je grupisano u tri "serije" (2+2+1).

Hronolos"ki, svih pet knjiga su smes"tene u blisku buduc'nost (sa izvestim
"pipcima" u bliska buduc'a stolec'a). [U jednoj kraj sveta poc"inje ove
godine, ovog meseca: June 26, 1996 The Jupiter's moon Europe disapears
withouth traces and witneses.]

U sve tri "serije" c"ovec"anstvo doz"ivljava ( Izgleda da mu je to oblast
specijalizacije? ) i na neki direktni ili preneseni nac"in prez"ivljava
katastrofalnu promenu planete: izvor promene je uvek mefistolijanski: ili
nas" rodjeni nauc"ni napredak pomalo nekontrolisan, ili nuklearni rat (tu
granu istorije je promas"io, rac"unao je na postojanje SSSRa ;-), ili
invazija planina-velic'ine-mas"ina koje jedu planete.

U svakoj knjizi je dosta paz"nje posvec'eno psiholos"kom aspektu likova (uz
lep balans medju psihologizacijom i tehnolos"kim aspektom: samo na dva mesta
sam se nas"ao odbijen preteranim opisom buduc'e tehnologije, nes"to s"to mi
se inac"e c"esto des"ava kod Artur Clarke-a).

U prve dve "serije" se deo super-tehnologije (koja sluz"i umesto magije
da omoguc'i neverovate poduhvate) bazira na vrlo modernim konceptima iz
moje profesionalne oblasti" teorijske fizike. Oc"ito da i Greg, poput
c"ika Artura, uvek dobro uradi svoj domac'i zadatak.

"Serije" su:

1) To su dve knjige:

Eon (1985)
Eternity (1988)

(ove godine je obljavljena nova knjiga koja umec'e radnju hronolos"ki
pre one u Eonu)

Eon sam c"itao prvi put kuc'i u prevodu (mislim da je Polaris edicija
Zorana Z". ) i tek sada kad sam proc"itao original, mnoge stvari su
mi jasnije. Jel' iko Zoranu rekao da su mu prevodioci los"i?

Zaista knjige treba c"itati na originalnom jeziku objavljivanja.

2) Druga "serija" koju sam proc"itao:

The Forge of God (1987)
Anvil of Stars (1992)

(mislim da jos" nema nastavka.)

Anvil of Stars sam proc"itao pre jedno godinu dana, pa pos"to sam
nabavio The Forge of God tek sada, proc"itah ih u
hronolos"kom/logic'nom redu.

Anvil of Stars pomalo podsec'a na Enderovu igru Orson Scot Card-a.
Isti je motiv rigoroznog samo-odgoja dece-ratnika/osvetnika.
(No o tome drugi put.)

U The Forge of God Zemlja biva unis"tena od strane gore pomenutih
planina-mas"ina.
One se ne bave sitnim stvarima kao ubijanjem pojedinih ljudi: ne,
oni lepo olabave "odelo"=koru planete po kontinentalnim i okeanskim
raselinama, a u centar upute tempiranu bombu: par neutronsko-antineutronske
"zvezde". Podlo ali efikasno. Izmedju poc"etka i kraja ljudi i vlade
otkrivaju da mogu uraditi nis"ta pa sve lic"i na uspanic"eni
kokos"injac. Da nema "konjice", jedne parazitske vrste robota koja
nastoji da omete s"to vec'i deo planeto-ubilac"kog pohoda, niti par
hiljada ljudi ne bi prez"ivelo.

U Anvil of Stars deca prez"ivelih vrs"e uspes"nu osvetu nad
civilizacjom koja je poslala robote planeto-ubice. Malo mi se ta
teza c"ini nategnuta (unlikely, s"to kaz"u ameri). Ali nema veze.
Knjiga je jos" uvek veoma dobra.

3) Kao i knjiga:

Blood Music

Ovo je prastaro, sec'am se osamdeset pete u Lazar Komaric"ic'-u,
sf-drus"tvu u Beogradu, jedno vec"e je bila lepa diskusija o
knjizi i prevodu.

Zanimljiva vizija nadrastanja granica onog s"to smatramo biti
c"ovekom (human). Pogotovo za nas danas koji z"ivimo u kataklizmi
dolazec'e side i slic"nih mikrobiolos"kih pos"asti iz laboratorija.

Ostalo od njega, s"to nisam c"itao a vidim da je objavljeno do 1992:

Beyond heavens river
Queeen of Angels
Tangents
The Wind from a Burning Woman
Strength of Stones
Psychlone
The Infinity Concerto
The Serpent Mage
Heads

Toliko za sada

Pozdrav
Predrag
=======================================================================
Predrag L. Stojkov
stojkov@het.brown.edu http://www.het.brown.edu/people/stojkov
=======================================================================