URA SLOVENSCINE

andrejbrodnik@netcom.com
Mon, 13 Feb 95 08:38:05 -0800

Uredni{tvo:
Andrej Brodnik (Andy): ABrodnik@UWaterloo.CA; UEK::ANDY
Sre~ko Vidmar: Lucky@Refuge.Colorado.Edu
--------------------------------------------------------------------

< PODLISTEK >

,,Marko, danes prirejam doma skupinski seks. Ali bosta
prisla z zeno?``
,,Bova. Koliko pa nas bo?``
,,S teboj in tvojo zeno bomo trije.``