URA SLOVENSCINE

andrejbrodnik@netcom.com
Wed, 15 Feb 95 13:17:36 -0800

Uredni{tvo:
Andrej Brodnik (Andy): ABrodnik@UWaterloo.CA; UEK::ANDY
Sre~ko Vidmar: Lucky@Refuge.Colorado.Edu
--------------------------------------------------------------------

< PODLISTEK >

,,Kako je kaj v tvojem zakonu?`` vprasa Janez prijatelja
Toneta.
,,Kot v gledaliscu.``
,,Kako to mislis?``
,,Ah, vsak dan nove scene.``