URA SLOVENSCINE

andrejbrodnik@netcom.com
Fri, 03 Mar 95 10:37:32 -0800

Uredni{tvo:
Andrej Brodnik (Andy): ABrodnik@UWaterloo.CA; UEK::ANDY
Sre~ko Vidmar: Lucky@Refuge.Colorado.Edu
--------------------------------------------------------------------

< PODLISTEK >

Ucna ura anatomije.
,,Vidite,`` pravi profesor, ,,ta clovek sepa, ker ima eno
nogo krajso od druge. Kaj bi vi naredili v takem primeru,
Koren?``
,,Mislim, da bi tudi jaz sepal.``