URA SLOVENSCINE

andrejbrodnik@netcom.com
Mon, 06 Mar 95 21:32:14 -0800

Uredni{tvo:
Andrej Brodnik (Andy): ABrodnik@UWaterloo.CA; UEK::ANDY
Sre~ko Vidmar: Lucky@Refuge.Colorado.Edu
--------------------------------------------------------------------
Ce za posamezni prispevek ni izrecnih omejitev, KRPAN dovoljuje
nadaljnje nepridobitno razsirjanje prispevka pod pogojem, da je
ustrezno naveden vir ter polno ime Slovenskega svetovnega
racunalniskega omrezja KRPAN.
--------------------------------------------------------------------

< PODLISTEK >

,,Konj, ki ste mi ga vceraj prodali, je danes poginil.``
,,Cudno!`` zagode kmet. ,,Tega ni pri meni naredil
nikoli.``