URA SLOVENSCINE

andrejbrodnik@netcom.com
Wed, 08 Mar 95 20:06:05 -0800

Uredni{tvo:
Andrej Brodnik (Andy): ABrodnik@UWaterloo.CA; UEK::ANDY
Sre~ko Vidmar: Lucky@Refuge.Colorado.Edu
--------------------------------------------------------------------
Ce za posamezni prispevek ni izrecnih omejitev, KRPAN dovoljuje
nadaljnje nepridobitno razsirjanje prispevka pod pogojem, da je
ustrezno naveden vir ter polno ime Slovenskega svetovnega
racunalniskega omrezja KRPAN.
--------------------------------------------------------------------

< PODLISTEK >

Snazilka v hotelu pometa in si krajsa cas z opazovanjem
skozi kljucavnico. Pri neki sobi se mocno zacudi:
,,Hudirja, to je pa nenavadno,`` modruje sama pri
sebi. ,,Vpiseta se kot zakoca, pa se poljubljata, da je
cloveka kar sram!``