URA SLOVENSCINE

andrejbrodnik@netcom.com
Thu, 09 Mar 95 09:28:00 -0800

Uredni{tvo:
Andrej Brodnik (Andy): ABrodnik@UWaterloo.CA; UEK::ANDY
Sre~ko Vidmar: Lucky@Refuge.Colorado.Edu
--------------------------------------------------------------------

< PODLISTEK >

Pripadnik protivohunske sluzbe se hvali:
,,Moje delo je tako strogo zaupno, da niti sam ne vem, kaj
delam!``