3. URA SLOVENSCINE

andrejbrodnik@netcom.com
Wed, 18 Jan 95 09:21:53 -0800

Uredni{tvo:
Andrej Brodnik (Andy): ABrodnik@UWaterloo.CA; UEK::ANDY
Sre~ko Vidmar: Lucky@Refuge.Colorado.Edu
--------------------------------------------------------------------

< PODLISTEK >

Pred svojim prvim javnim govorom je imel Alkibiad,
kasnejsi atenski politik in vojskovodja, hudo tremo. Sokrat
ga je vprasal:
,,Cuj, Alkibiad, ali bi te bilo strah govoriti na stiri
oci z branjevcem Aristonom ali cevljarjem Leandrom?``
,,Niti najmanj ne,`` je odgovoril Alkibiad.
,,Zakaj se pa potem bojis govoriti, ce ju vidis skupaj?``