YUQwest: ASCII?

Ljubisa Gavrilovic - Portable EMAIL (ljp@mdt.net)
Mon, 15 Feb 1999 08:45:10 +0100


o
o ooooooooooooooooooooooooooooooooooo Posting:
o o oooo o o oooo oooo o Lista@YUQwest.org
o o o o o o o o o o
o o o o o o o o oooo oooo o
o o o o o oo oo o o o Admin:
o oooo oooo o o oooo oooo ooo Majordomo@YUQwest.org
o
ooo

"Aleksandar Matijaca" <aleksm@polyorb.com> wrote on 12/2/99 3:20:

> Samo pogledajte ASCII slova - Engleski!!

Sto i nije mnogo cudno jer je to A.merican S.tandard C.ode for I.nformation
I.nterchange, i b.t.w.<-!!!. uopste ne sadrzi strana slova jer je definisan
kao 7-mo bitni kd. 8-mi bit se prvobitno koristio za kontrolu pariteta,
koja je vremenom postala nebitna, pa je to omogucilo da se razni
proizvodjaci takmice da standardizaciju preostalih 128 znakova/kodova.

vas,
lj
Malta