YUQwest: FWD: Graffiti

Milan Potkonjak (milan_p@ThePentagon.com)
Wed, 17 Feb 1999 01:37:11 -0800


o
o ooooooooooooooooooooooooooooooooooo Posting:
o o oooo o o oooo oooo o Lista@YUQwest.org
o o o o o o o o o o
o o o o o o o o oooo oooo o
o o o o o oo oo o o o Admin:
o oooo oooo o o oooo oooo ooo Majordomo@YUQwest.org
o
ooo

Prenosim, bez komentara:

>>
>>Grafit sa jednog beogradskog zida
>>("odgovor imperijalizmu i hegemoniji"):
>>
>> KOLUMBO, JEBEM LI TI MATER RADOZNALU!!!
>>

Pozdrav,

K O Ho A K