F
Feminizam i postmodernizam

Pise: Dubravka Djuric

Krejg Ovens (Craig Owens) je pisao da se postmoderno stanje pojavilo u trenutku kada smo shvatili da nasa kultura nije ni homogena ni monolitna kako se nekada verovalo. Pluralizam nas svodi na bica koja su drugi medju drugima, ruseci zapadnjacki etno-centrizam. Ideje o jedinstvenom univerzalnom subjektu, prirodnosti drustvenih i kulturnih formacija, izgubile su znacaj, kao velike metanaracije koje su pothranjivale humanisticku kulturu moderne.


Merilin Edelstajn (Merylin Edelstein) odredjuje postmodernizam kao stanje post-prosvetiteljskog, post-humanistickog, post-frojdovskog sveta. Frojdovo otkrice nesvesnog dovelo je u pitanje moci razuma i jedinstvo ljudskog subjekta. "Postmoderno stanje", kako ga Loitar naziva, signalizira gubitak vere u metanaracije moderniteta koje govore o moci razuma i neminovnosti progresa. Feministicka teorija je po Dzejn Fleks (Jane Flax) forma postmodernizma. Od postmodernizma ona preuzima kritiku prosvetiteljske racionalnosti i postmodernisticku de-esencijalizaciju roda (genger). I Merilin Edelstajn smatra da je postmodernisticko odbacivanje totalizirajucih i univerzalizujucih metanaracija o ljudskom (tj. muskom) iskustvu korisno za feministkinje. Ono omogucava da se obuhvate razlike i da se umnogostruce subjekatske pozicije. Kao sto je bel huks (bell hooks) tvrdila, postmoderna kritika esencijalizma, univerzalizma i "staticnog predeterminisanog identiteta" moze biti korisna za ponovno razmatranje rase, ali i roda. S druge strane, Linda Hacn (Linda Hutcheon) pise da feminizmi nisu kompatibilni sa postmodernistickom misli, niti su jedan njen primer, kako su neki kriticari tvrdili. Ali zajedno oblikuju jedinstvenu mocnu snagu i menjaju pravac u kojem je muski postmodernizam do skoro bio vodeci. Feminizmi (Hacn smatra da ne postoji jedan konkretan korpus feministicke teorije, zato koristi imenicu u mnozini) radikalizuju postmoderni osecaj za razliku i de-naturalizaciju tradicionalno istoriografskog odvajanja privatnog i javnog, licnog i poltickog.


U suprotnosti sa nostalgicnim jezikom gubitka, postmodernitet mozemo posmatrati kao dobitak, koji omogucava umnozavanje novih znacenja, medija, prica, i identiteta. Julija Kristeva smatra da je postmodernitet "trenutak krize" kada nesto propada, nesto se pobija, ali se pojavljuju i novi izvori. Ovens je pisao o politickim implikacijama "feministicke kritike patrijarhalnosti i postmodernisticke kritike prikazivanja". Suzan Rubin Sulejman (Susan Rubin Suleiman) ukazuje na povezanost poststrukturalisticke misli u Francuskoj sa feministickim i kasnije postmodernistickim kontekstima: „Ideoloska kritika "ujedinjenog burzoaskog subjekta" i klasicnog prikazivanja bila je stalna tema francuskih poststrukturalista od kasnih sezdesetih nadalje i deo je politicke platforme casopisa Tel Quel u najrevolucionarnijem periodu. Ne iznenadjuje ni povezivanje feministicke kritike patrijarhalnosti i poststrukturalizma, jer je francuska feministicka teorija od pocetka priznavala vezu sa dekonstrukcijom i proklamovala ju je u cuvenoj kovanici "falocentrizma". Krejg Ovens je prvi u srediste rasprave o postmodernizmu postavio pitanje feminizma. Smatrao je da ce bavljenje feministickim kritickim aspektom postmodernistickog rada dovesti do novog politickog pogleda na sam postmodernizam, jer feminizam nije samo teorija ili estetika vec je i politika. Kao feministkinja i postmodernistkinja, Kristeva je pokazala da su etika i politika nerazdvojne. Na kraju metanaracija o "zeni", "politici" ili "etici" Kristeva stvara postmodernu "polietiku" (poliethique). Ona istice da ne moze biti samo ludistickog i parodijskog postmoderniteta, jer igra radi igre vise nikoga ne zanima.


U periodu moderne, autoritet umetnickog dela, zahtev da ono predstavlja neku autenticnu viziju sveta, zasnivao se na univerzalnosti. Moderna estetika je univerzalnost pripisala formama koje je koristila za prikazivanje vizije, ne uzimajuci u obzir razlike u sadrzaju pripisivane umetnickoj proizvodnji u konkretnim istorijskim uslovima. Zapadnjacki sistemi prikazivanja priznavali su samo jednu viziju - viziju konstitutivnog muskog subjekta, apsolutno centriranog i jedinstvenog. Postmodernisticki rad negira uverljivu stabilnost pozicije gospodara. Julija Kristeva i Rolan Bart su smatrali da i modernisticka avangarda, uvodjenjem heterogenosti, nekontinualnosti i glosolalije, destabilizira subjekt prikazivanja. Zato po Merilin Epstajn postmodernizam u uskom smislu oznacava umetnicku i kulturnu avangardu poslednjih nekoliko decenija - inovativno pisanje i umetnost koje karakterisu fragmentiranje, ironija, intertekstualnost, nepostovanje granica zanra i auto-refleksivnost. Ovakve esteticke prakse nisu nuzno politicki motivisane, ali imaju politicke konsekvence. Kristeva je pisala da je postmodernizam ona knjizevnost koja se ispisuje sa vise ili manje svesnom intencijom da prosiri ono sto se moze oznaciti, a time i domen ljudskog. Kristeva sama deluje u okviru postmoderniteta, krseci tipografske, tekstualne i zanrovske granice i konvencije.


Avangarda je, smatra Ovens, transcendirala prikazivanje u korist prisustva i neposrednosti. Proklamovala je autonomiju oznacitelja, njegovo oslobodjenje od "tiranije oznacenog". Postmodernisti, medjutim, pokazuju tiraniju oznacitelja, nasilje njegovog zakona.


Mnogi komentatori su ukazali na muskost modernisticke tradicije, iz cega proizilazi implicitna muskost svakog postmodernizma. Feminizmi su se opirali inkorporaciji u postmodernu jer je to ugrozavalo njihove politicke intencije, koje su mogle biti zatamnjene dvostrukim kodiranjem postmodernisticke kritike. Po Lindi Hacn postmodernisticka teorija i praksa pokazuju da je sve "kulturalno" i da je sve uvek posredovano prikazivanjima. Istina, referenca i nekulturalna realnost nisu prestale da postoje, kako je tvrdio Bodrijar, vec su problematizirane, tj. vise se ne podrazumevaju same po sebi.
Postmodernizam ne transcedira prikazivanje, vec pokazuje sistem moci koji neka prikazivanja autorizuje, dok druga onemogucava, zabranjuje ili osakacuje. U zapadnjackim prikazivackim sistemima zenama je zabranjeno da budu subjekti prikazivanja. Ali zene se vracaju u strukturu koja ih iskljucuje kao figure, tj. prikazi neprikazivog (Prirode, Istine, Uzvisenog). Da bi govorila, prikazala sebe, zena preuzima musku poziciju. Zato se zenskost cesto povezuje sa maskaradom, sa laznim prikazivanjem, sa simulacijom i zavodjenjem.


Feministkinje i postmodernisti smatraju da je umetnost socijalni znak neminovno isprepletan sa drugim znacima u sistemima znacenja i vrednosti. Feministkinje ne zele samo da "de-fokusiraju" ove sisteme, tj. da pokazu da oni nisu ideoloski neutralni, one zele da ih menjaju. I feminizam i postmodernizam zanimaju se za nacine prikazivanja, za koje se nekad smatralo da su neutralni procesi, a sada se dekonstruisu u terminima ideologije. Povratak figurativnog slikarstva, uspon konceptualne umetnosti, sve veca upotreba videa, alternativnog filma i perfomansa menjaju humanisticku romanticarsku ideju da je umetnik individualni "genije", da je umetnost izraz univerzalnog znacenja i da je stvara transcendentni ljudski subjekt. Bez obzira da li je medij lingvisticki ili vizuelni, sistemi znacenja uvek operisu sa socijalno proizvedenim i istorijski uslovljenim kodovima i konvencijama. Ova cinjenica je u sredistu paznje postmodernista i zamenila je modernisticko/romanticarsko bavljenje individualnom ekspresijom.


Mnoge feministkinje teoreticarke su smatrale da treba de-naturalizovati zdravorazumsko razumevanje tela u umetnosti. Treba otkriti semioticke mehanizme koji musko i zensko telo smestaju u odnosu prema rodu, proizvodeci sliku tela i zelje. I feministkinje i postmodernisti razotkrivaju dominantne modele prikazivanja u drustvu. Feministkinje su se usredsredile na zenski subjekt prikazivanja. Kritikovale su dominatne prikazivacke modele u masovnoj kulturi i u visokoj umetnosti, razradjujuci strategije da bi ih promenile.


U knjizi Zenska zelja Rozalin Kauard (Rosalind Coward) je iz feministicke poststrukturalisticke perspektive tvrdila da su zadovoljstva zena konstruisana u citavom opsegu oznacivackih praksi - sto znaci da nisu prirodna i urodjena. I feministicka i postmodernisticka umetnost pokazuju da su zelja i zadovoljstvo socijalno vrednovane i normalizovane. Postmoderna umetnost tezi da poremeti ova ocekivana zadovoljstva, dok ih istovremeno eksploatise. Feministicka umetnost zeli da poremeti, ali i da promeni dopustljiva zadovoljstva zena umetnica i posmatracica. Silvija Kolbovski, Barbara Kruger i Aleksis Hanter koriste postmoderne strategije parodijske upotrebe i zloupotrebe prikazivanja zena u masovnoj klturi, subvertirajuci ih pomocu ekscesa, ironije, i fragmentirane rekontekstualizacije da bi poremetile pasivnu potrosnju ovakvih slika. Po Lindi Hacn "prakticna strategija" postmodernisticke parodije treba da postane "strategijska praksa" u pokusaju feministicke umetnosti da predstavi nova zenska zadovoljstva, nove artikulacije zenske zelje upisujuci se u patrijarhalne vizuelne tradicije da bi ih subvertirala.

Sadrzaj