Cista filozofija
"Cisti rat" Beogradski krug No 1-2, 1995


Pise: Jelena Marinkov

Kada je o etici javnog diskursa rec, a o tome je, kao akcionom uporistu, u Beogradskom krugu rec od njegovog nastanka 1992, dvobroj istoimenog casopisa mogao bi se ilustrovati stihom ovogodisnje dobitnice Nobelove nagrade, Vislave Simborske: "Posle svakog rata neko mora da pospremi".
Posleratno spremanje koga se, za razliku od "monotone retorike sluzbenog pacifizma" u temi broja prihvatila redakcija BK zove se Cisti rat i odnosi se na skup tekstova koji se na razlicite iskustvene i teorijske nacine suocavaju sa "ratom iznutra", pre svega sa pojmovnom strukturom fenomena.

Ugo Vlaisavljevic rat cita kroz kategorije geopolitike i geofilozofije, Zan-Lik Nansi rat, pravo, a narocito suverenost kroz techne svodi na prazninu, Aleksandar Zistakis prustovskom mekocom ratiste centrira u sam govor, Marina Blagojevic analizira rat u Bosni pritisnuta dozivljajem nemoci sociologije, Predrag Finci pod lupu stavlja ratnu ulogu intelektualca, o paradoksima i istinama rata pise Milorad Belancic, fragmenti o ratu koje potpisuje Nenad Dakovic preispituju pojmovne "maske" mefistofelske discipline, dok Radzes Sampat smesta prostor rata u vreme medija odn. proucava spregu percepcije i istorijskog vremena.


Blok Pravo i rat iznosi tekstove Nikole Viskovica, Pjera Bureca, Zorza Vejsana, Kristijana Tomuseta i Sonje Biserko koji se mahom bave temom medjunarodnog tribunala, preispitujuci pravne, pravnoistorijske pretpostavke i humanisticku dimenziju ovog savremenog pokusaja da se rasplete Gordijev cvor interesa i zlocina.
U vec poznatoj rubrici Kritika centrizma sledi nastavak teksta Petera Sloterdajka Da li je svet poreciv i Buducnost filozofije Ricarda Rortija. Rat u plemenskoj zoni: Jugoslavija ukljucuje zanimljivo stanoviste Zana Bodrijara o posrbljivanju (citaj:hipokriziji) zapada, Ideologiju smisla - slucaj Yu Miroslava Milovica, Speed Memories II Obrada Savica i nastavak Bibliografije o raspadu Jugoslavije. Tekstualni inventar otvara polje u kome spektar savremenih filozofskih i drustvenih tema istrazuju Donald Dejvidson, Manfred Frank, Habermas, Rastko Mocnik, Zak Pulen, Ian Henkok, Bogdan Bogdanovic, Predrag Matvejevic i Borislav Mikulic.


Subverzivnim diskursom u ovom broju bave se tekst o postmoderni i nacionalnom identitetu u Argentini Ksenije Bilbije, eseji Jovane Arsic i Tomislava Longinovica i nova Bodrijarova tirada o hipokriziji transestetskog polozaja umetnosti i njenog trzista. Literarne masine u pogon stavljaju Suzan Sontag i Dragan Velikic dok izabranu kulturnu produkciju prate Branka Arsic, Stevan Vukovic, Mileta Prodanovic, Ivana Mardesic i Ljubomir Madzar.