Broj 240-241

Dogadjanja

.Saopstenje za javnost sa prvog sabora politikologa

Udruzenje za politicke nauke Jugoslavije, u okviru svojih profesionalnih aktivnosti, organizovalo je Prvi sabor politikologa, na kojem je ucestvovalo preko 150 politikologa kao i naucnih i javnih poslenika iz razlicitih disciplina drustvenih nauka. Sabor je odrzan u Lepenskom viru od 23. do 25. juna 2000. godine u nastojanju da se analiziraju osnovni i bitni problemi naseg drustva i da se ocuva i unapredi drustveni status profesije i politicke nauke.
Osnovna tema Sabora bila je Demokratija i politicki zivot u kriznim vremenima, o kojoj se raspravljalo na pet plenarnih sednica i osam radionica posvecenih vladavini prava i pravnoj drzavi, ustavnosti i problemima politickog sistema, parlamentarizmu, lokalnoj samoupravi, izborima, mestu Jugoslavije na Balkanu, u Evropi i svetu, politici identiteta, javnom mnenju, medijima, sindikatima, nevladinim organizacijama, socijalnoj politici, autoritarnoj politickoj kulturi i krizi univerziteta.
Prvi sabor politikologa odrzan je u vremenu velike krize, koja je usla u fazu destrukcije preostalih segmenata drustvenog i politickog zivota, koji su do sada bili postedjeni ili su uspevali da odole njenim pritiscima i udarima. Krizom su pogodjene ustanove u kojima se izucava politicka nauka ali obavlja i profesija politikologa. Zakonom o univerzitetu razaraju se naucni i pedagoski standardi obrazovne delatnosti. Istovremeno, profesija politikologa dovodi se u pitanje od strane onih koji svoja naucna i strucna znanja stavljaju u sluzbu gusenja i zatiranja slobodne i kriticke misli, drustvenog i politickog otvaranja, liberalizacije drustva i otpocinjanja demokratskih procesa. Profesiju ugrozavaju i strucnjaci bez savesti. 
Na Saboru su raspravljani svi bitni problemi politickog zivota i politickih nauka u Jugoslaviji. Uz ucesce istaknutih naucnika iz drugih drustvenih nauka nasa kriza razmatrana je interdisciplinarno. Ovaj nacin pokazao se kao plodan, produbljujuci i produktivan. Otvorenost prema drugim naukama i strukama oplemenjuje i profesionalno utemeljuje politikologe. Dijalog i tolerancija pokazali su kako se uspesno komunicira uz razlike i nalaze bolji argumenti.
Naglasena je potreba veceg angazovanja Udruzenja za politicke nauke na sprecavanju dalje erozije profesije prvenstveno na maticnoj obrazovnoj ustanovi, Fakultetu politickih nauka, kao i u drugim institucijama i organizacijama u kojima se zaposljavaju diplomirani politikolozi, novinari i socijalni radnici. Urusavanje profesije ogleda se kako u otezavanju i onemogucavanju profesionalnog rada tako i u opstem padu profesionalnih standarda, odgovornosti, dobrih obicaja i strucnosti. U tu svrhu naglasena je potreba stalnog pracenja i registrovanja nelegitimnih postupaka pojedinaca i institucija kao i reagovanje Udruzenja ukazivanjem i upozoravanjem na destruktivna ponasanja. 
Dogovoreno je da ce se sabori odrzavati svake godine. Iduci Sabor planiran je u Subotici krajem maja 2001. godine.

Udruzenje za politicke nauke Jugoslavije
 

© 1996 - 2000 Republika & Yurope - Sva prava zadrzana 
Posaljite nam vas komentar