Broj 247 

Dogadjanja

Povelja o slobodi medija i uslovi 
za njenu primenu

Regionalni sto Pakta za stabilnost Jugoistocne Evrope koji je odrzan 8. juna 2000. godine na predlog Radne grupe za medije usvojio je Povelju o slobodi medija. Ovaj dokument treba da dâ znacajan podsticaj jacanju nezavisnih, pluralistickih i profesionalnih medija u regionu Jugoistocne Evrope.
Otvarajuci sastanak Radne grupe za medije (Media Task Force), koji je odrzan tokom ovog leta u Briselu (Brussels), zamenik specijalnog koordinatora Pakta stabilnosti zaduzen za demokratizaciju i ljudska prava (Radni sto I) gospodin Donald Kurs (Kursch) rekao je »da je cilj Pakta stabilnosti da i na ovaj nacin naglasi znacaj slobode izrazavanja i nezavisnosti medija kao fundamentalnih preduslova svakog demokratskog i stabilnog drustva«.
Na briselskom sastanku Radna grupa za medije, fokusirajuci se na implementaciju preuzetih obaveza zacrtanih u Povelji o medijima, usvojila je sadrzajan Akcioni plan koji obuhvata sledece aktivnosti:
publikovanje i promovisanje Medijske povelje na jezicima zemalja u regionu;
osnivanje vladinih i nevladinih centara za kontakte i nacionalnih radnih grupa sastavljenih od medijskih profesionalaca i eksperata, koji ce usvojiti vlastite programe rada sa specifikacijom prioritetnih oblasti u implementaciji Medijske povelje, uz jasno definisane konkretne ciljeve i preuzete rokove;
promovisanje regionalne kooperacije izmedju medijskih profesionalaca iz regiona;
pruzanje pomoci i podrske nezavisnim medijima u SR Jugoslaviji;
sadrzajno informisanje partnera i donatora Pakta stabilnosti u vezi sa svim aktivnostima Radne grupe za medije.
Sledeci sastanak Radne grupe za medije odrzace se tokom oktobra ove godine. 


Jelena Stanic 

© 1996 - 2000 Republika & Yurope - Sva prava zadrzana 
Posaljite nam vas komentar