Broj 247 

Dogadjanja

Povelja o slobodi medija

Zemlje ucesnice Pakta za stabilnost Jugoistocne Evrope nadovezujuci se na dragocene predradnje ucinjene u okviru Rojamonskog Procesa na izradi ove Povelje o slobodi medija:
nadaju se da ce celokupno podrucje ukljucujuci i SRJ, uskoro biti ukljuceno u Pakt stabilnosti i da ce primeniti principe ove Povelje; uvazavajuci da je trajan mir u regionu zasnovan na stabilnim demokratijama od sustinskog znacaja za mir u Evropi u 21. veku;
potvrdjuju da sloboda medija, slobodan protok informacija i ideja i otvorena razmena misljenja, bez uplitanja drzavne vlasti, igraju fundamentalnu ulogu u razvoju slobodnih, stabilnih i demokratskih drustava; pretpostavke su za uspostavljanje uzajamnog razumevanja i dobrih odnosa izmedju drzava i njihovih naroda, i zasluzuju punu podrsku zainteresovanih vlada i organizacija;
ponovo potvrdjuju svoju privrzenost principima slobode izrazavanja, slobode medija i slobodnog protoka informacija kako su definisani u clanu 19 Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, Medjunarodnog pakta o gradjanskim i politickim pravima, principima i obavezama OEBS-a i u meri u kojoj se moze primeniti clan 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima i fundamentalnim slobodama i pojedinih slucajeva sudske prakse koji su sa tim u vezi, i ostalim medjunarodnim konvencijama i sporazumima ukljucujuci i one koje su usvojili UNESCO i Savet Evrope;
naglasavaju da promovisanje uzajamnog postovanja i saradnje, stabilnosti i demokratije zahteva postovanje interesa, vrednosti i kultura svih zajednica u regionu, kao i postovanje medjunarodnih obaveza koje se ticu demokratije, ljudskih prava, osnovnih sloboda i vladavine prava; uvazavaju da postoji potreba za aktivnijom javnom raspravom zasnovanoj na boljoj obavestenosti ucesnika u nameri da se dostignu ciljevi mira, stabilnosti i uzajamnog razumevanja na kojima se zasniva Pakt stabilnosti; veruju da saradnja medijskih profesionalaca iz regiona doprinosi povecanju uzajamnog poverenja i smanjuje opasnost od tenzija u Jugoistocnoj Evropi;
zemlje ucesnice Pakta stabilnosti, i zainteresovane strane i organizacije povezane sa Paktom, nastojace da saradjuju na zastiti slobode izrazavanja i ohrabrivace nadgledanje i sprovodjenje sledecih principa u regionu.
Vlade u regionu ce:
1. braniti i promovisati slobodu izrazavanja, pravo na informaciju i pravo  na iznosenje misljenja i delovati u skladu sa vladavinom prava i medjunarodnim obavezama koje se odnose na ove slobode;
2. drzati pod nadzorom zakone o medijima kao i druge zakone koji se ticu ove oblasti, ukljucujuci zakone o uvredi i kleveti, i preduzeti korake kako bi se prepoznale i otklonile prepreke slobodi medija i nezavisnom novinarstvu, u skladu sa medjunarodnim standardima i obavezama, ukljucujuci uklanjanje snage cenzure ili gusenje novinskih ili radio i TV programa;
3. ohrabriti i aktivno podrzati razvoj postojecih pluralistickih i pristupacnih elektronskih i stampanih medija, koji su profesionalni i nezavisni, i ohrabriti razvoj regionalnih oblika saradnje kako bi se olaksao protok informacija;
4. olaksati sposobnost medijskih organizacija da kontrolisu njihova sopstvena sredstva za proizvodnju i distribuciju; priznajuci da ekonomska nezavisnost treba da odigra glavnu ulogu u razvoju i odrzavanju slobodnih i pluralistickih medija;
5. demokratskim putem otkloniti prepreke slobodnom pristupu izvorima informacija i olaksati neometan protok informacija;
6. priznati da je u sluzbi javnog interesa pravo novinara da zastite izvore svojih informacija; svako ogranicenje ovog prava mora biti u sluzbi legitimnog interesa demokratskog drustva i mora biti usko definisano zakonom;
7. podrzati razvoj medijskih mreza koje olaksavaju slobodan protok informacija izmedju susednih zemalja i koje zblizavaju novinare, posebno kroz razmenu mladih novinara;
8. osigurati odgovarajuci pravni okvir za drzavne elektronske medije i drzavne novinske agencije, koje treba da sluze javnom interesu a ne partijama na vlasti ili posebnim interesnim grupama;
9. olaksati osnivanje nezavisnih urednistava u oblasti emitovanja programa, tamo gde ona jos uvek nisu uspostavljena, a zaduzena za implementaciju medjunarodno priznatih standarda transparentne i odgovorne politike u upravljanju emitovanjem programa;
10. priznati kljucnu ulogu medijskih profesionalaca u pitanjima koja se ticu etike medija i podrzati samoregulativnost i uspostavljanje odgovarajucih struktura koje su nezavisne od vlade sa namerom da se ohrabri profesionalizam, visoki kvalitet i raznovrsnost u emitovanju i izdavastvu. Ove strukture izmedju ostalog treba da uspostave standarde i resavaju zalbe;
11. promovisati toleranciju time sto ce osobama koje pripadaju manjinama olaksati pristup medijima;
12. primeniti ili gde je to potrebno propisati zakone koji se odnose na upotrebu medija za podsticanje nezakonitih dela rasizma, ksenofobije ili nasilja. Ovi zakoni treba da budu usko i jasno definisani u odnosu na direktnu vezu izmedju podsticanja na nezakonita dela i samih dela;
13. u svakom pogledu ohrabriti medije u promovisanju najvisih standarda profesionalnog novinarstva i potpomoci izvore nezavisne i razlicite informacije i misljenja;
14. ohrabriti medijske profesionalce u regionu da razviju sopstveni moralni kodeks, uzimajuci u obzir standarde razvijene od strane nezavisnih medijskih organizacija u demokratskim drustvima i principe i norme sadrzane u medjunarodnom pravu i praksi. Ova pravila treba da uzmu u obzir posebne okolnosti regiona i potrebu za postovanje ljudskih prava i prava manjina;
15. ohrabriti nezavisna medijska tela koja se odnose na gore navedeno kako bi razvila i primenila standarde koji vaze u otvorenim i demokratskim drustvima, postujuci dobre poslovne obicaje i politicku nepristrasnost kao i medjunarodne sporazume o pravima intelektualne svojine.
Solun, 8. jun 2000.

Prevela J. S. 
 

© 1996 - 2000 Republika & Yurope - Sva prava zadrzana 
Posaljite nam vas komentar