Broj 252-253

Dijalog

Zasto je propala Jugoslavija

Mirko Tepavac, u tekstu »Ko se jos boji Jugoslavije«, kaze da je Jugoslavija propala zato »sto nikada nije uspela da postane istinski demokratska«. Takav zakljucak moze, ali i ne mora biti istinit. Sve zavisi od toga sta podrazumijevamo pod demokratijom. Ukoliko pod demokratijom podrazumijevamo »vlast naroda« u sferi politike, a ne i u sferi ekonomike, onda je g. Tepavac u pravu. Medjutim, ukoliko »vlast naroda« prosirimo i na sferu ekonomike, onda g. Tepavac nije u pravu, jer je prethodna Jugoslavija u pogledu ekonomike (samoupravna ekonomika, p. p.) bila najdemokratskija zemlja na svijetu. Samoupravljanje je trebalo predstavljati izraz novih proizvodnih odnosa, razlicitih od onih koji su karakteristicni za kapitalizam. Medjutim, ti novi proizvodni odnosi nisu nikad izgradjeni. U pocetnoj fazi razvoja Jugoslavije imali smo drzavni kapitalizam. Nakon toga je uslijedio samoupravni kapitalizam. Socijalizma nije bilo nigdje, ni na vidiku. Prema tome, Jugoslavija je propala zato sto njena ekonomika nikada nije postala istinski socijalisticka.

Mirko Katic   © 1996 - 2001 Republika & Yurope - Sva prava zadrzana 
Posaljite nam vas komentar