Broj 255

Pretplata


Pretplata na »Republiku«

Godisnja pretplata:
zaposleni i pravna lica     360 din.
nezaposleni i penzioneri  180 din.
za inostranstvo           120 DEM.

Potrebnu sumu uplatite na nas ziro-racun 40811-620-8-175, poziv na broj 81703/1445-20761-8 i potvrdu o uplati posaljite na nasu adresu: »Republika«, Crnotravska b. b., 11000 Beograd.
Pretplatnici u Evropi:
Intermediary (posrednicka banka za EUR): Deutsche Bank AG, Frankfurt/M, FR Germany, swift code: DEUTDEFF, BLZ 500 700 10. Account with (banka korisnika): / 935966200 EUR, Komercijalna banka AD Beograd, Sv. Save 14, 11000 Belgrade, FR Yugoslavia, swift code: KOBBYUBG. Beneficiary (korisnik): puno ime, adresa, broj racuna korisnika (Casopis »Republika«, Crnotravska b. b., 11000 Beograd, Acc. No./br. rc. 1245-73561-0).
Pretplatnici u Americi:
Intermediary: Citibank N. A., New York, NY 10043, swift code: CITIUS33. Account with: / 36126027 USD, Komercijalna banka AD Beograd, Sv. Save 14, 11000 Belgrade, Yugoslavia, swift code: KOBBYUBG. Beneficiary: puno ime, adresa, broj racuna korisnika (Casopis »Republika«, Crnotravska b. b., 11000 Beograd, Acc. No./br. rc. 1245-73561-0).
Pretplate u gotovini primamo utorkom i petkom od 15 do 17 casova u prostorijama Redakcije. Informacije na tel. (011) 669-978 u naznaceno vreme.

 


© 1996 - 2001 Republika & Yurope - Sva prava zadrzana 
Posaljite nam vas komentar