Beograd, Crnotravska b. b.
ISSN 0354-7973
UDK 008 (497.11)


E-mail
republika@yurope.com
ivarus@eunet.yu

Tel: 381 11 661 799
Fax: 381 11 48 83 058
Ziro-racun: 40811-620-8-175
poziv na broj 81703/1445-20761-8.
 

Predsednik Saveta: Dragos Ivanovic.

Glavni i odgovorni urednik: Nebojsa Popov

Sekretar: Ljubisa Vujosevic.

Marketing: Nastasja Radovic.

Stampa:
GRAFIPROF, Crnotravska b.b. 11000 Beograd.

Priprema i prelom: Oli.

List izlazi petnaestodnevno, 1. i 15. u mesecu, a dvobroji u januaru, julu i avgustu.

Rukopisi se ne vracaju; za stampu ih oprema Urednistvo.

Vinjete: ORCHESOGRAPHIE, Toinot Arbeau, 1589.

Ilustracije: Honoré Daumier.
 

List je misljenjem Ministarstva za informacije Srbije, broj 413-01515/93-01 od 28. 12. 1993. godine svrstan u tarifni broj 8, stav 1, tacka 1, alineja 13. Zakona o porezu na promet, za ciji promet se placa posebni (republicki) porez po stopi od 5%.