Broj 262

Pravosudje

Nova rubrika

I ranijih godina Republika je bila otvorena za teme iz pravosudja. To je sasvim razumljivo za list koji se od svog osnivanja zalaze za vladavinu zakona. Interesovanje za teme iz pravosudja poraslo je nakon osnivanja Drustva sudija Srbije koje smo podrzavali i u vreme kada je ono bilo izlozeno represiji. I dalje podrzavamo sve teznje k uspostavljanju vladavine zakona, u cemu sudska vlast ima vazno mesto. Nakon uspostavljanja nove zakonodavne i izvrsne vlasti, uspostavljanje sudske vlasti ima sustinski znacaj za stvaranje nove normalne drzave, a time i za istinsko postovanje ljudskih prava i za obnovu razorenog drustva.
Radi sistematske podrske uspostavljanju sudske vlasti, od ovog broja uvodimo stalnu rubriku o pravosudju, s namerom da redovno pratimo sve teznje cinilaca pravosudja, kao i javnosti, da se nastavi i dovrsi proces demokratskih promena u nasoj zemlji. Dabome, stranice naseg lista otvorene su za kriticko misljenje o svim temama, pa i o radu organa pravosudja.
Nadamo se plodnoj saradnji sa svima kojima je zaista stalo do vladavine zakona, a pre svega sa Drustvom sudija Srbije.

Urednistvo          

 

© 1996 - 2001 Republika & Yurope - Sva prava zadrzana 
Posaljite nam vas komentar