Broj 254

Hronika

Pretplata na »Republiku«

Godisnja pretplata:
zaposleni i pravna lica        360 din.
nezaposleni i penzioneri     180 din.
za inostranstvo             120 DEM

Potrebnu sumu uplatite na nas ziro-racun 40806-670-1-92259 i potvrdu o uplati posaljite na nasu adresu: »Republika«, Crnotravska b. b., 11000 Beograd.
Pretplatnici u Evropi:
Intermediary (posrednicka banka za EUR): Deutche Bank AG, Frankfurt/M, FR Germany, swift code: DEUTDEFF, BLZ 500 700 10. Account with (banka korisnika): / 935966200 - EUR, Komercijana banka AD Beograd, Sv. Save 14, 11000 Belgrade, Yugoslavia, swift code: KOBBYUBG. Beneficiary (korisnik): Casopis »Republika«, Crnotravska b.b., 11000 Beograd, Acc. No./br.rc. 1245-73561-0.
Intermediary: Citibank N.A., New York, NY 10043, swift code: CITIUS33. Account with: / 36126027-USD, Komercijalna banka AD Beograd, Sv. Save 14, 11000 Belgrade, Yugoslavia, swift code: KOBBYUBG. Beneficiary (korisnik): Casopis »Republika«, Crnotravska b.b., 11000 Beograd, Acc. No./br.rc. 1245-73561-0.
Pretplate u gotovini primamo utorkom i petkom od 15 do 17 casova u prostorijama Redakcije. 
Informacije na tel. (011) 669-978 u naznaceno vreme. 
 
 


© 1996 - 2001 Republika & Yurope - Sva prava zadrzana 
Posaljite nam vas komentar