Zbivanja

Spor oko Prevlake i medjunarodno pravo

Dobro je poznato da teritorijalni i granicni sporovi predstavljaju za medjunarodno pravo jedno od najosetljivijih pitanja. Njihova sustina obicno se vezuje za vitalne, drzavne interese strana u sporu. To je slucaj i sa sporom SRJ i Hrvatske oko suvereniteta nad poluostrvom Prevlaka, koje kontrolise ulaz u zaliv Boke Kotorske. Nastao sa raspadom SFRJ kao jedna od posledica ratnih operacija JNA na podrucju Konavlja i Dubrovnika, ovaj spor predstavlja nasledje koje veoma ozbiljno otezava normalizaciju odnosa izmedju dve zemlje. Narocito su ugrozeni interesi Crne Gore. Samim tim i federacije koja, kao formalni nosilac njenog medjunarodnog suvereniteta, treba u uskoj saradnji sa Crnom Gorom da radi na resenju spora sa Hrvatskom.
Septembra 1992. sporazumom Cosic-Tudjman Prevlaka je demilitarizovana. Na osnovu odluke Saveta bezbednosti po gl. VII Povelje stavljena je pod nadzor UN. Demilitarizovana teritorija na granici obe zemlje sastoji se od dve zone: Zute, u koju vojne snage nemaju pristupa a vrse kontrolu policije Crne Gore i Hrvatske, i Plave, nenaseljene, u kojoj borave samo posmatraci UN. Njihov mandat produzen je 15. januara do 15. jula ove godine uz ocekivanje da ce najzad doci do sporazuma sto nagovestava Sporazum o formiranju Medjudrzavne komisije za razgranicenje. Desetak godina je proslo u cekanju, diplomatskim sondazama, nezvanicnim i zvanicnim razgovorima i pregovorima, politickim svadjama kao i rutinskom izglasavanju rezolucija Saveta bezbednosti o produzenju mandata posmatraca UN. Posle promene rezima u obe zemlje kao da se situacija postepeno menja. Ipak, i pored svega, ne moze se reci da nije bilo i objektivnih razloga za odugovlacenje. I politickih (unutrasnje i medjunarodne prirode) i medjunarodnopravnih.
Priroda spora je veoma slozena. Pored aktuelnih politickih, vojno-bezbednosnih i tekucih granicnih pitanja, spor ima i istorijske, pravno-imovinske aspekte, tehnicka pitanja razgranicenja i demarkacije, cije razjasnjavanje moze bitno da utice na tempo postizanja i sadrzinu politickih kompromisa koji bi mogli dovesti do konsenzusa o nacrtu sporazuma. Postoji medjunarodnopravna situacija prakticno bez presedana. Granica izmedju strana u sporu nije konacno utvrdjena te polaznu tacku na kopnu radi razgranicenja na moru nije lako odrediti. Prostor Prevlake u SFRJ je bio pod upravom JNA koja je nadzirala ulaz u Boku. Stavise, ni Crna Gora ni Hrvatska nisu povukle svoju administrativnu granicu na ovoj teritoriji prilikom stvaranja federativne Jugoslavije. U poslednje vreme dolazilo je i do resenja koja je zivot nametnuo. Sporazumom Crne Gore i Hrvatske otvoreni su granicni prelazi na Debelom Brijegu i Konfinu koje federacija nije formalno prihvatila. Najvaznije je, medjutim, podvuci da je usvojena opsta pravna osnova na kojoj je moguce graditi sporazum ukoliko se konstruktivno pridje pregovorima. Postavljena je jos 1996. u Sporazumu o normalizaciji odnosa izmedju SRJ i Hrvatske u cijem su se cl. 4 obe obavezale da pristupe regulisanju spora oko Prevlake vodeci medjusobne pregovore "u duhu Povelje UN i dobrosusedstva". Ukoliko bi se poslo tim putem, ostavljajuci proslosti ono sto joj pripada, i u sklopu savremenih tendencija razvijanja saradnje medju drzavama trazila resenja, do sporazuma o Prevlaci bi moralo doci.

Milan Sahovic

Zbivanja: Nagodbenjacka demokratija «

» Dogadjanja: Protekli dani

 


© 1996 - 2002 Republika & Yurope - Sva prava zadrzana 
Posaljite nam vas komentar