Broj 159

15. mart 1997.

Dogadjanja
Izborne radnje i tok izbora

Izbori obuhvataju vise razlicitih aktivnosti koje se odvijaju po postupku propisanom u ustavu i zakonu. Izborne radnje odvijaju se po odredjenom redosledu:

1. Aktivnosti koje prethode glasanju. Obuhvataju pripremu izbora, a narocito:

- Donosenje odluke o raspisivanju izbora - odluku u kojoj se utvrdjuje vreme odrzavanja izbora donosi, u roku koji utvrdjuje ustav, sef drzave ili predsednik skupstine.

- Predlaganje kandidata za poslanike, kao pravo politickih partija i gradjana.

- Evidencija o birackom telu, vodi se, po sluzbenoj duznosti, u birackim spiskovima.

- Obrazovanje organa za sprovodjenje izbora u izbornim jedinicama (izborne komisije) i na birackim mestima (biracki odbori).

- Obrazovanje izbornih jedinica, od kojih svaka obuhvata priblizno jednak broj biraca.

- Odredjivanje birackih mesta. U svakoj izbornoj jedinici postoji vise birackih mesta, koja obuhvataju priblizno jednak broj biraca, a na kojima se odvija glasanje.

- Pripremanje izbornog materijala. To su: overeni izvodi iz birackih spiskova za svako biracko mesto; glasacki listici; kandidatske liste, jednoobrazni zapisnici o radnjama u izbornom postupku u koji se unose unapred precizno navedene vrste podataka i dr.

- Prijem izbornog materijala. Vreme i nacin prijema kao i rukovanje izbornim materijalom propisuju se uputstvima koja donosi izborna komisija.

2. Aktivnosti na dan izbora. Ove aktivnosti obuhvataju:

- Glasanje. Propisano je: vreme glasanja; nacin i tehnika glasanja; obezbedjivanje tajnosti glasanja; nacin zatvaranja glasacke kutije; poseban nacin glasanja biraca koji ne glasaju na birackom mestu i dr.

- Prava i duznosti birackog odbora, tokom glasanja su: staranje o odvijanju glasanja; podela glasackog materijala biracima; uputstvo o nacinu glasanja i dr.

3. Aktivnosti nakon zatvaranja birackih mesta. Na birackim mestima i u izbornim komisijama utvrdjuju se rezultati glasanja.

- Odvajanje neupotrebljenih glasackih listica i postupanje sa njima. Neupotrebljeni glasacki listici se, pre otvaranja glasackih kutija, prebrojavaju i posebno pohranjuju.

- Otvaranje glasackih kutija. U svakoj kutiji mora postojati kontrolni listic.

- Odvajanje vazecih od nevazecih glasackih listica. Nakon otvaranja glasackih kutija, odvajaju se vazeci od nevazecih glasackih listica. Nevazeci listici se prebrojavaju i posebno pohranjuju.

- Utvrdjivanje rezultata glasanja na birackom mestu. Rezultati glasanja na birackom mestu utvrdjuju se pregledom i prebrojavanjem vazecih glasackih listica.

- Sastavljanje zapisnika o radu birackog odbora. U zapisnik o radu birackog odbora unosi se: broj lica u izvodu birackog spiska; broj onih koji su glasali; broj neupotrebljenih glasackih listica; broj nevazecih glasackih listica; broj vazecih glasackih listica; broj glasova koje su osvojile pojedine liste (kandidati) i dr.

- Dostavljanje zapisnika i izbornog materijala sa birackih mesta izbornim komisijama.

- Utvrdjivanje rezultata glasanja u izbornoj jedinici. Rezultate glasanja na osnovu zapisnika o radu birackih odbora i izbornog materijala dostavljenog sa birackih mesta utvrdjuje izborna komisija.

- Saopstavanje rezultata izbora. Rezultate izbora saopstava izborna komisija.

- Cuvanje izbornog materijala. Izborni materijal se cuva po propisima kojima je utvrdjena duzina vremena i nacin njihovog cuvanja, kao i koriscenja i uvid u izborni materijal.

4. Aktivnosti koje se odvijaju tokom citavog izbornog postupka. Najznacajnija aktivnost koja se odvija tokom i paralelno sa izbornim radnjama je kontrola izbora.

Broj 159.
15. mart 1997.


© 1997. Republika & Yurope - Sva prava zadrzana
Posaljite nam vas komentar