Broj 183

Ljudski tragovi

Novi broj casopisa Beogradski krug posvecen je temi »Politike ljudskih prava«, dakle, oblasti koja je kod nas veoma aktuelna, a o kojoj najsira javnost relativno malo zna, pa je i osecaj za ljudska prava nedovoljno razvijen. Ovaj broj Beogradskog kruga utoliko je dragoceniji sto se ljudska prava posmatraju sa socijalnog, moralnog i politickog stanovista - sto ga cini vrlo zanimljivim stivom. Pogotovo sto se u broju mogu procitati tekstovi poznatih filozofa, politicara i pravnika. Specijalno za ovaj broj Beogradskog kruga tekstove su pisali takvi autoriteti kao sto su Antonio Kaseze, Ricard Rorti, Piter Djuz, Robert Dal, Carls Tejlor.

Uvrsteni su, pored ostalih, i tekstovi Bodrijara, Comskog, Norisa.

Tekstovi su objavljeni dvojezicno - na srpskom i engleskom, odnosno francuskom jeziku.

Sledeci broj Beogradskog kruga bavi se temom »Fantom nacije« i bice posvecen temi nacije bez nacionalizma.

O. R.


© 1996 - 1998 Republika & Yurope - Sva prava zadrzana
Posaljite nam vas komentar