Broj 183

Saopstenje Saveta

U poslednje vreme ucestale su rasprave o karakteru i politickoj orijentaciji lista Student. Savet novinsko-izdavacke kuce »Student« (u daljem tekstu: Savet) sa zaljenjem konstatuje da odgovorni faktori naseg politickog zivota, na ciju inicijativu je i pokrenut najveci broj ovih rasprava, svesno zaobilaze organe drustvenog upravljanja Novinsko-izdavacke kuce »Student«, kao i samu redakciju lista Student. Ovo se posebno odnosi na rad Univerzitetskog komiteta Saveza komunista i Univerzitetskog odbora Saveza studenata Beogradskog univerziteta. Savet smatra da su u mnogim raspravama, koje su u toku, pokrenuta brojna znacajna pitanja, i pozdravlja sire angazovanje univerzitetske javnosti u rasprave oko orijentacije lista Student. Istovremeno, Savet se ogradjuje od dosadasnjeg nacina vodjenja nekih od ovih rasprava, smatrajuci da su predlozi koji su iz njih proizasli, kao i ponasanje foruma koji su te predloge izneli u javnost kao svoju platformu, neprihvatljivi za redakciju lista Student i sam Savet, posto su doneti na nacin koji krsi osnovna samoupravna i statutarna prava Novinsko-izdavacke kuce »Student«. Savet posebno istice da su i njemu, kao i redakciji lista Student, bile uskracene mogucnosti da ucestvuje u pomenutim raspravama navedenih univerzitetskih foruma.

Savet takodje istice da jedan deo institucija, medju kojima se nalazi i Univerzitetski komitet SK BU, nije hteo da jos od osnivanja Saveta, na Skupstini SS BU u maju 1969. godine, delegira svoje predstavnike u Savet Novinsko-izdavacke kuce »Student«. Savet sa zaljenjem konstatuje da postoje pokusaji, od strane univerzitetskih foruma, da se njegovo funkcionisanje na ovakav nacin onemoguci i da pojedini clanovi Saveta bojkotuju sednice Saveta, ne osecajuci pri tom obavezu da o svome stavu otvoreno obaveste kako Savet tako i izvrsno telo Skupstine SS BU.

Zbog svega toga, clanovi Saveta smatraju da zakljucci UK SKS o idejno-politickoj orijentaciji lista Student, koji su vec publikovani u stampi, nisu doprineli stvaranju odgovarajuce atmosfere u kojoj se moze ozbiljno i dokumentovano raspravljati o karakteru lista Student.

Savet smatra da je sadasnja Redakcija ucinila ozbiljne napore da list postane glasilo svih studenata Beogradskog univerziteta, otvoreno za ozbiljno i odgovorno raspravljanje o svim pitanjima danasnjeg sveta, jugoslovenskog drustva i nase univerzitetske sredine posebno. Savet je misljenja da list Student posvecuje dovoljno paznje univerzitetskim problemima, da mu je stran svaki lazni avangardizam kao i svaki monopol na istinu i progres. Zbog toga Savet ne moze da prihvati ocenu UK SKS da je Redakcija delovala »sa pozicija grupa koje se nalaze u neposrednom politickom sukobu sa Savezom komunista«. Isticuci jednovremeno da je Skupstina SS Beograda (odrzana u maju ove godine) - koja je jedina nadlezna da u krajnjoj liniji procenjuje razloge za smenjivanje glavnog i odgovornog urednika lista, Saveta i promenu redakcijske platforme - svojim zakljuccima odobrila orijentaciju redakcije Studenta.

Napominjemo takodje da je ova Skupstina odbila i zahtev da se Redakcija formira po predstavnickom sistemu, tj. da svaki fakultet ima u Redakciji svoga predstavnika.

Savet smatra da bi svako raspravljanje o orijentaciji lista Student, ukoliko bi bilo javno, argumentovano i odgovorno, samo doprinelo da se poboljsa rad Novinsko-izdavacke kuce »Student«. Savet, medjutim, skrece paznju na to da pokusaji da se ovo raspravljanje zameni politickim pritiscima, koji zaobilaze osnovne samoupravne organe Novinsko-izdavacke kuce »Student«, nece doprineti poboljsanju rada Redakcije i Saveta.

Clanovi Saveta Novinsko-izdavacke kuce »Student«

U Beogradu, 6. 12. 1969.


© 1996 - 1998 Republika & Yurope - Sva prava zadrzana
Posaljite nam vas komentar