Broj 185

Saopstenje Univerzitetskog komiteta SK

Obaveza je komunista da obezbede normalne uslove za rad Skupstine Saveza studenata

Univerzitetski komitet SK beogradskog univerziteta i sekretari fakultetskih organizacija SK razmatrali su dogadjaje u vezi sa diskusijom o idejno-politickoj orijentaciji lista Student. Sa ovoga sastanka izdato je sledece saopstenje:

Posle svestrane diskusije, clanovi Univerzitetskog komiteta i sekretari fakultetskih organizacija SK su konstatovali da je osnovno obelezje politicke situacije na Univerzitetu idejno-politicka diferencijacija koja je vec sada u nekim organizacijama dovela do vidnog povecanja akcione sposobnosti SK i jasnije idejno-politicke usmerenosti. Uoceno je da ovakav pravac razvoja nailazi na sve ostriji otpor grupe sastavljene od pojedinih studenata i nastavnika sa Filozofskog i Filoloskog fakulteta, Pozorisne i Likovne akademije koja se nalazi u trajnom sukobu sa politikom Saveza studenata i Saveza komunista. To je ista politicka grupa koja je pokusala da organizuje konflikte u junu 1969. godine i bila osudjena od celokupne Univerzitetske sredine.

To se posebno ispoljilo u politickoj konfrontaciji do koje je doslo posle objavljivanja Zakljucaka Univerzitetskog odbora Saveza studenata. - O ulozi Studenta u ostvarivanju politike Saveza studenata, i Univerzitetske konferencije SK Beogradskog univerziteta o idejno-politickoj orijentaciji lista Student, koji su siroko prihvaceni na Univerzitetu ali su istovremeno naisli i na ostro suprotstavljanje opozicionih grupacija, kako na Univerzitetu tako i van njega.

Organizovani nastup opozicione grupacije narocito se ispoljio na nedavno odrzanim sednicama Skupstine Saveza studenata i bio je pracen nizom nedemokratskih ispada, sto je u politicku situaciju na Univerzitetu unelo i neke nove momente koji zahtevaju veoma odlucnu politicku akciju komunista i svih drugih progresivnih snaga na Univerzitetu.

Ovi momenti se narocito ogledaju u sledecem:

- Primenom grubog pritiska ispoljenom na Skupstini Saveza studenata dovedena je u pitanje mogucnost normalnog funkcionisanja i demokratskog odlucivanja, sto vodi paralisanju, a u krajnjoj liniji i razbijanju organizacije Saveza studenata. Primeri takvih akcija su: fizicki obracun sa clanovima Univerzitetskog odbora Saveza studenata, provaljivanje u prostorije PMF dva casa pre pocetka Skupstine, kvarenje brava na svim vratima amfiteatra, obavestavanje nepoznatih lica preko telefona u auli PMF da planirana akcija nije uspela, bacanje petardi u amfiteatar, skupljanje pristalica po obliznjim kafanama i dovodjenje na Skupstinu ljudi koji nisu studenti.

- Pojedinci su u svojim izlaganjima otvoreno izjavljivali da je u pitanju sukob redakcije Studenta i njenih istomisljenika sa politikom Saveza komunista, koja je, navodno, u raskoraku sa Programom SKJ i u kojoj su preovladale regresivne i birokratske snage. Vrlo jasno se pokazalo da nije rec o borbi misljenja ili teorijskom dijalogu, vec o politickoj borbi sa anarholiberalistickim i staljinistickim tendencijama.

- Konfrontacija oko idejno-politicke orijentacije lista Student nije od znacaja samo za Univerzitet. U pitanju su one iste antisamoupravne tendencije koje su dosle do izrazaja i na nedavnim skupovima u Srpskom filozofskom drustvu, okupljajuci i organizujuci staljiniste, anarholiberale, nacionaliste i kominformovce.

- Primetno je nastojanje opozicionih snaga da raspravljanje o zakljuccima o listu Student, putem nedemokratskog i grubog pritiska na Skupstinu Saveza studenata, iskoriste kao povod za stvaranje konfliktnih situacija.

Sve ovo pokazuje, u punoj meri, opravdanost i tacnost stavova od kojih je polazio UK u analizi idejno-politicke pozicije lista Student, koje je potom utvrdila i Univerzitetska konferencija SK. Sada je jos ociglednije da se radi o sukobu sa grupacijom koja direktno osporava politiku Saveza komunista.

S obzirom na atmosferu koja je stvorena na Skupstini Saveza studenata obaveza je svih clanova i organizacija SK Beogradskog univerziteta da se zaloze za obezbedjivanje normalnih uslova rada Skupstine Saveza studenata i za dosledno sprovodjenje zakljucaka Univerzitetske konferencije SK.

Politika, 7. 01. 1970, str. 6.


© 1996 - 1998 Republika & Yurope - Sva prava zadrzana
Posaljite nam vas komentar