Broj 185

Komunisti Televizije osudili politicku platformu lista »Student«

Komunisti Televizije Beograd osudili su sinoc ostro, na sastanku svoje organizacije SK, politicku platformu koja je dosla do izrazaja na nedavnom skupu Srpskog filozofskog drustva i u listu Student. Dajuci punu podrsku zakljuccima nedavne konferencije SK Beograda, komunisti Televizije su izrazili spremnost da aktivno doprinesu sprecavanju zloupotreba kulture u politicke svrhe - kako je na sastanku okarakterisano delovanje »filozofske grupe« i redakcije lista Student.

Izmedju ostalog, u diskusiji je receno da »filozofski skup«, napadom na sredstva informisanja, pokusava, u stvari, da uzurpira ta sredstva i da je list Student postao »konzervativna tribina cija je kriticnost okrenuta prema drustvu a idolopoklonstvo - samozvanim vodjama«.

Politika, 9. 01. 1970, str. 8.


© 1996 - 1998 Republika & Yurope - Sva prava zadrzana
Posaljite nam vas komentar