Broj 214-215 

Dogadjanja

Koje se slobode i prava, prema Ustavu SRJ, ne mogu ogranicavati ni u uslovima ratnog stanja?

 

Misliti samo napola, 
znaci napola ziveti. 
Volter 


U uslovima proglasenog ratnog stanja podigao se nevidljivi zid cutnje nase najsire javnosti, narocito one kriticke. Mnogi su ocito shvatili da je opasnost skup luksuz, s obzirom na restrikcije odredjenih ljudskih prava i sloboda koje su uvedene u politicki, medijski i uopste javni zivot, a pravdane potrebom »nepodrivanja odbrambene moci zemlje«. Ustav SRJ im u tom pogledu ide naruku (clan 99, tacka 11).
Ipak, nije na odmet upoznati javnost da Ustav u istom clanu i istoj tacki kaze i sledece: »Aktima donetim za vreme ratnog stanja mogu se, dok to stanje traje, ograniciti pojedine slobode i prava coveka i gradjanina, osim onih u cl. 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 35 i 43 ovog ustava«.
Stoga pogledajmo koje se to slobode i prava ne smeju ograniciti cak ni u ratu.

Clan 20

Gradjani su jednaki bez obzira na nacionalnu pripadnost, rasu, pol, jezik, veru, politicko ili drugo uverenje, obrazovanje, socijalno poreklo, imovno stanje i drugo licno svojstvo.
Svi su pred zakonom jednaki.

Clan 22

Jamci se nepovredivost fizickog i psihickog integriteta coveka, njegove privatnosti i licnih prava.
Jamci se dostojanstvo i sigurnost coveka.

Clan 25

Jamci se dostojanstvo i postovanje ljudske licnosti u krivicnom i svakom drugom postupku, u slucaju lisenja, odnosno ogranicenja slobode, kao i za vreme izdrzavanja kazne.
Zabranjeno je i kaznjivo svako nasilje nad licem koje je liseno slobode, odnosno kojem je sloboda ogranicena, kao i svako iznudjivanje priznanja i izjave.
Niko ne sme biti podvrgnut mucenju, ponizavajucem kaznjavanju i postupku.
Zabranjeno je na coveku, bez njegove dozvole, vrsiti medicinske i druge oglede.

Clan 26

Svako ima pravo na jednaku zastitu svojih prava u zakonom utvrdjenom postupku.
Svakome se jamci pravo na zalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se resava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.

Clan 27

Niko ne moze biti kaznjen za delo koje pre nego sto je ucinjeno nije bilo predvidjeno zakonom ili propisom zasnovanim na zakonu kao kaznjivo delo, niti mu se moze izreci kazna koja za to delo nije bila predvidjena.

Clan 28

Niko ne moze ponovo biti osudjen ni kaznjen za delo za koje je postupak protiv njega pravosnazno obustavljen ili je optuzni akt protiv njega pravosnazno odbijen ili je pravosnaznom presudom oslobodjen ili osudjen.

Clan 29

Svakome se jamci pravo na odbranu i pravo da uzme branioca pred sudom ili drugim organom nadleznim za vodjenje postupka. Niko ne moze biti kaznjen ako mu u skladu sa saveznim zakonom nije bilo omoguceno da se brani.
Svako ima pravo da njegovom saslusavanju prisustvuje branilac koga izabere.
Saveznim zakonom se odredjuje u kojim slucajevima okrivljeni mora imati branioca.

Clan 35

Jamci se sloboda ubedjenja, savesti, misli i javnog izrazavanja misljenja.

Clan 43

Jamci se sloboda verovanja, javnog ili privatnog ispovedanja vere i vrsenje verskih obreda.
Niko nije duzan da se izjasnjava o svom verskom uverenju.

U odeljku VIII, gde se tretira polozaj Vojske Jugoslavije, za ovaj tekst je najinteresantniji cl. 138 u kojem se kaze da »vojni sudovi sude na osnovu saveznih zakona«, a kako ovi ne mogu biti u suprotnosti sa Ustavom SRJ, to jasno pokazuje da se svi gore navedeni clanovi odnose i na tzv. ratne uslove, odnosno »ratne sudove«.
Clan 35 Ustava SRJ u kojem se »jamci sloboda ubedjenja, savesti, misli i javnog izrazavanja misljenja«, na najbolji nacin demantuje one koji smatraju da je cutanje jedina alternativa otpora rezimu.

Zlatoje Martinov 


 


© 1996 - 1999 Republika & Yurope - Sva prava zadrzana 
Posaljite nam vas komentar