Beograd, Zahumska 7.
ISSN 0354-7973
UDK 008 (497.11)

 
E-mail
republika@yurope.com

Tel/fax: 011/430-393
Ziro-racun: 40811-620-8-175
poziv na broj 81703/1445-20761-8.
 

Predsednik Saveta: Dragos Ivanovic.

Glavni i odgovorni urednik: Nebojsa Popov

Sekretar: Ljubisa Vujosevic.
Marketing: Nastasja Radovic.
Savetnik za graficko oblikovanje: Dragoljub Kazic.
Priprema i prelom: Nina Popov.

List izlazi petnaestodnevno, 1. i 15. u mesecu, a dvobroji u januaru, julu i avgustu.

Rukopisi se ne vracaju; za stampu ih oprema Urednistvo.
Likovni prilozi: Predrag Terzic.
Vinjete: ORCHESOGRAPHIE, Toinot Arbeau, 1589.
Ilustracije: Albrecht Dürer.
Stampa: VIKOM ZEMUN

List je misljenjem Ministarstva za informacije Srbije, broj 413-01515/93-01 od 28. 12. 1993. godine svrstan u tarifni broj 8, stav 1, tacka 1, alineja 13. Zakona o porezu na promet, za ciji promet se placa posebni (republicki) porez po stopi od 5%.