Broj 218-219 

Ogled
  
Globalizacija ili diktiranje buducnosti

Ko ima oci – neka gleda, 
Ko ima usi – neka slusa. 
Narodna poslovica   

Ljubomir Berberovic

Globalizacija je naziv za pretvaranje svijeta u jedinstven prostor. Redom razvoja odgovarajucih teorija, tehnologija i mehanizama, globalizacija se proteze na pojedine velike sektore zivota: informacije, ekonomija, politika, pravo. Opstanak na Zemlji prvi je uoceni nedjeljivi problem covjecanstva, ekoloska globalizacija je primordijalna globalizacija. U isti mah, silom drustvenog konteksta covjekovog odnosa sa zivotnom okolinom, »ekologija je okvir ekonomije – i obratno«,1 a ekonomija okvir politike – i obratno. Iz tog spleta pojmova i procesa nicu pojave globalizacije.
U nase vrijeme svijet dozivljava ozbiljnu reviziju mjerila (ekonomske) snage i uspjesnosti (odrzivosti) drustvenopolitickih sistema. Sve do druge polovine XX vijeka ekonomija je prakticno priznavala samo kvantitativne opste pokazatelje rasta (progresa) u saldiranju prometa ljudsko drustvo–prirodni okolis. Problem je tada uocen, ali jos uvijek nije rijesen: »nas sistem ekonomskih racuna dosta dobro mjeri dobra i usluge sto ih proizvodi covjek, dok nemamo nikakvih slicnih tehnika za kolektivno mjerenje prirodnih izvora i posrednih ucinaka rasta«.2 Stanje se ipak bitno promijenilo. Danas u razvijenim zemljama imaju puno pravo gradjanstva makroekonomske teorije koje radikalno kritikuju najvaznije vazece opste parametre socio-ekonomskog napretka. Proizvod i prihod po glavi stanovnika gube status najboljih i najobjektivnijih indikatora bogatstva i razvijenosti drustvenopolitickih zajednica. Njegovo velicanstvo »drustveni proizvod« (BNP, GDP) ne uziva vise neprikosnoveno postovanje kao prava »mjera ekonomskog uspjeha«.3 Procjena stanja gospodarstva i drustva legitimno ukljucuje pojmove kao sto su »kvalitet zivota«, »kapacitet sredine«, »odrzivi/uravnotezeni razvoj«, koji odrazavaju ekoloske aspekte covjekovog specificnog, drustveno-ekonomski odredjenog kolektivnog, genericnog odnosa prema prirodi. Ocigledni su zahtjevi za uvodjenjem novih mjera i pokazatelja, pomocu kojih bi se tacnije pratile i uracunavale neizbjezne posljedice privrednih aktivnosti u covjekovom okolisu. Siromasenje resursa, degradacija zivotne sredine, umanjivanje »prirodnog kapitala«4 – postaju redovan sastavni dio ekonomskog bilansa, makar i preko mjerenja tek pojedinih aspekata opste »sredinske« (environmental) problematike. Znacaj »ekoloskih parametara« nesumnjivo se povecava u svim oblicima i metodama ocjenjivanja tekuceg stanja, kao i predvidjanju i planiranju buduceg razvoja. Ekoloska svijest, ispoljena u interesu za racionalizacijom iskoristavanja prirodnih resursa (narocito neobnovljivih), u brizi za ocuvanjem raznovrsnosti zivog svijeta (biodiverziteta) na Zemlji, u brizi za zastitu kvaliteta covjekove zivotne sredine – ukljucuje se u sociopoliticke i ekonomske tokove, ne vise kao ukrasna filozofska deklaracija, nego kao stalan prakticni element u projektovanju i realizaciji privrednih (i drugih) poduhvata. U cilju efikasne primjene objektivnih saznanja i teorijskih koncepcija moderne nauke o prirodi, pronalaze se egzaktne nove mjere i pokazatelji. Stvarno, a ne formalno, ekolosko vrednovanje razvojnih programa postaje obavezna komponenta ekonomskog planiranja. Savremena makroekonomika suocava se sa zadatkom da promptno asimilira ekoloska saznanja i prognoze, kako lokalne tako i globalne, te da predvidja i obezbedjuje njihovu implikaciju. 
Vise ne moze biti sporno da ekonomski rast mora uvazavati posljedice po »sredinske resurse, na kojima u krajnjoj liniji baziraju sve ekonomske aktivnosti«.5 Egzaktna ocjena »nosivosti sredine« (»carrying capacity«) spada medju temeljne odrednice modernih gospodarskih projekata. Jedan od mnogobrojnih foruma, koji je okupio priznate medjunarodne institucije i strucnjake iz oblasti ekonomije i ekologije, odlucno je zahtijevao da »ekonomska liberalizacija i druge politike koje promoviraju nacionalni bruto proizvod« moraju biti pracene adekvatnim mjerama »sredinske politike« (»environmental policy«),6 kako bi se izbjeglo pogorsavanje kvaliteta ljudskog zivota, pa i sama perspektiva ljudskog opstanka.
Ne bi se moglo reci da je dosadasnji privredni rast bas blagotvorno uticao na stanje covjekove zivotne sredine, lakse bi bilo naci argumente za suprotno stanoviste.7 Stoga razvijeni dijelovi savremenog svijeta obilno ulazu u zastitu i unapredjenje prirodnog okolisa. Medjutim, to sebi mogu u znacajnijoj mjeri dozvoljavati samo snazne ekonomije, ubjedljivo nadmocne u uslovima liberalne trzisne konkurencije. Ekoloski korektivi ekonomskog liberalizma dostupni su prije svega jacim privredama, isto kao i socijalni. U svakom slucaju, sazrela je svijest da zivotni interesi covjeka, u lokalnim i globalnim razmjerama, zahtijevaju da se pri svakom koraku privrednog razvoja ostvaruje sinteza raspolozivog znanja, te puna i efikasna implementacija tog znanja u realizaciji svih i svacijih razvojnih projekata. Fenomen globalizacije ima snazno uporiste u ovim zahtijevima koji imaju visestruku i svestranu podrsku svjetske nauke. 
Novi pristupi evaluaciji razvojnih tokova neminovno unose promjene i u temeljne principe ekonomije. Motiv zarade pada sa pijedestala kljucne, odlucujuce, jedine prave vucne sile razvoja. U svjetskim politickim i ekonomskim kretanjima jaca znacaj etickog faktora, bitno povezanog sa ukljucenjem kvalitativnih (tj. ekoloskih) parametara privrednog rasta. Jedan rani prorok nastupanja etike i estetike u ulozi opsteg faktora progresa – americki »ekoloski svetac« Aldo Leopold (1886–1948), davno je upozorio na »precjenjivanje motiva zarade« kao glavne lokomotive progresa, te naglasavao da »u podlozi ekonomskog sistema postoje (takodjer) eticke i esteticke premise«.8 Danas je ocito da profitni interesi opasno protivurjece elementarnijim i fundamentalnijim interesima, interesima zajednickog opstanka. Deklaracija konferencije Ujedinjenih nacija o covjekovoj okolini iz Stokholma 1972. apelovala je na drzave »da aktivnosti pod njihovom jurisdikcijom ne uzrokuju stetu okolisu drugih drzava«.9 Taj apel nedvosmisleno pledira za eticnoscu, a ne sebicnoscu, prije svega u ekonomskim poduhvatima. Mozda je apel u prvi mah zvucao utopijski, ali se medjunarodna zajednica uskoro ipak pocela hvatati u kostac sa globalnim ekoloskim problemima. Ukratko, svjetskoj politici vise nije dozvoljena kratkovidost, ona mora poceti da slusa podatke, upozorenja i prognoze egzaktne nauke. 
Montrealski protokol (1987) o obaveznim mjerama protiv unistavanja ozonosfere, potpisan od preko sto drzava, bio je prvi u seriji medjunarodnih dokumenata posvecenih ekoloskim prijetnjama koje mogu ugroziti citavu planetu. Cijena provedbe ugovorenih mjera nije mala. Napustanje upotrebe hlor-fluor-ugljicnih (CFC) plinova, saglasno odredbama Montrealskog sporazuma, imace ogromne ekonomske posljedice. Samo u Sjedinjenim Americkim Drzavama godisnja proizvodnja tih plinova vrijedi oko 750 miliona dolara, a vrijednost dobara i usluga koji izravno zavise o CFC iznosi cak 27 milijardi dolara; osim toga, instalirana oprema i produkti kojima treba CFC za odrzavanje i opravke stoji dodatnih 127 milijardi dolara. Redukcijom svega toga dovodi se u pitanje 700 000 radnih mjesta.10 Pa ipak su upravo SAD bile najglasniji zagovornik sporazumijevanja o zabrani CFC gasova i uporan predvodnik citave duge i slozene medjunarodnopoliticke aktivnosti koja je dovela do sklapanja Montrealskog ugovora. Time je vodeca ekonomska i vojnopoliticka sila svijeta jasno podvukla neminovnost prihvatanja novih tema i neophodnih novih modela u vodjenju svjetskih poslova. Sa relativizacijom motiva zarade i sirokim prodorom ekoloske problematike na ekonomskopoliticku pozornicu, strahovito narasta uloga novog morala u svjetskoj politici, zasnovanog na spoznatim opstim interesima (znanost!) koji postaju realni temelj modernog humanizma. 

Sve naglasenije prisustvo etickog faktora u svjetskim ekonomskim i politickim kretanjima neizbjezno utice na razvojne izglede malih drzava i malih naroda. Sasvim je izvjesna pojava odnosa i mogucnosti kojih nije bilo u uvjetima opstanka i razvoja pod do sada dominantnim oblicima (klasicnog, prvobitnog, cistog, primordijalnog, liberalnog itd. – u nas prije svega »divljeg«) kapitalizma. Nove sanse imaju korijene izvan golih profitno motiviranih odnosa medju privrednim subjektima, odnosa kakvi pretezno vladaju i danas, osobito u uzim oblastima privrede i na uzim geografskim podrucjima. Nema nikakve sumnje da se uz ekolosko-moralne stavove u politici i ekonomiji »provlace« i razliciti drugi i drugaciji interesi, sto svakako nije iznenadjenje. Eticki momenti probijaju se kroz spletove tradicionalnih direktivnih elemenata svjetskog poretka – spletove materijalnih interesa. Medjutim, sa ocevidnim promjenama u opstem kontekstu razvoja bilo koje male zemlje, filozofija i moral mogu biti njen krupan, odlucujuci razvojni resurs. Mora se uzimati u obzir da ce lokalnim etickim diferencijacijama stalno rasti znacaj u politickim i ekonomskim kretanjima, tim prije sto se medju dijelovima nerazvijenih regija tesko mogu raspoznati neke drugacije razvojne komparativne prednosti. Sigurno je da su vec danas jasni nagovjestaji da bi jugoistocna Evropa mogla postati obrazac, pokus i izlog stanja i perspektiva za globalno koncipirane oblike podrske zaostalim privredama. Upravo te mogucnosti pruzaju (jedinu realnu) bazu za optimizam u pogledu buduce sudbine sicusnih, svakojako opterecenih subjektiviteta u regionu. Govoreci jednostavno i uz nesto pretjerivanja: mala zemlja moze izvrsno zivjeti od simpatija koje uziva u svijetu. Treba ih samo zasluziti i svrsishodno prevoditi na politicki i ekonomski jezik, a naklonost svijeta bice pretezno odredjena ocjenom svacije kooperativnosti u procesima globalizacije svih bitnih pitanja zivota na Zemlji, procesima koji su u toku. Jer globalna pitanja zahtijevaju globalne odgovore, kako istice aktuelni potpredsjednik, a najvjerovatniji buduci predsjednik SAD – Al Gore, u svojoj knjizi koja se smatra jednim od temeljnih izvora filozofije novog svjetskog poretka.11
Politika, a pogotovo ekonomija, bar u principu, prestaju da budu poligon za primitivna nadmudrivanja,12 toliko karakteristicna za svjetsku scenu iz proteklih vremena. U vezi s tim – politikantstvo i kriminal (nasilja, kradje, lukavstva, podvale), standardni balkanski rekviziti u nadmetanjima za licni-grupni-kolektivni status u hijerarhiji vlasti i/ili bogatstva – najgora su prijetnja perspektivama oporavka i razvoja siromasnih zemalja u regionu. Zajedno sa svojom logikom, koja se nerazvijenim sredinama prilicno lako namece kao (privlacna jeftina) alternativa pravom objektivnom znanju u vodjenju drustvenih poslova.

1 Berberovic Lj., »Ekonomija i ekologija«, Revija 99 (Sarajevo), br. 4, str. 46, 1996.
2 Brown L. R., Svijet bez granica, »Globus«, Zagreb 1979, str. 15.
3 Dagupta P. & Maler K. G., »The Environment and Emerging Developments Issues«, World Bank Economic Review, Supplement, 1991. 
4 Ibidem, str. 33.
5 Arrow K., Bolin B., Costanza R., Dagupta P., Folke C., Holling C. S., Jansson B. O., Levin S., Maler K. G., Perrings C. & Pimentel D., »Economic Growth, Carrying capacity and the Environment«, Science 268 (5210), 1995, str. 520.
6 Ibidem, str. 521.
7 Jansson A. M., Folke C. & Constanza R. (editors), Investing in Natural Capital – The Ecological Economic Approach to Sustain Ability, Island press, Washington (DC) 1992.
8 Leopold A., Round River, Oxford University Press, New York 1993; str. 156–157.
9 »Declaration of the United Nation Conference on the Human Environment« (Stockholm, 1972). Unep, Nairobi 1972 (reprint).
10 »An Economic Portrait of the CFC – Utilizing Industries of the United States. Alliance for Responsible CFC Policy«, Rosslyn (Va.), 1985, str. 10–11.
11 Gore A., Earth in Balance – Forging New Common Purpose, Karthscan Publications Ltd., London 1992, str. 295.
12 Benedick R. E., Ozone Diplomacy – New Direction in Safeguarding the Planet, Harvard University Press, Cambridge (Mass.) – London (England) 1995 (fifth printing), str. 2.
 
 


© 1996 - 1999 Republika & Yurope - Sva prava zadrzana 
Posaljite nam vas komentar