Broj 226

Alternativa
Skupstina legitimna ili ne


Posle dva neuspela pokusaja da se odrzi skupstina Nezavisnog udruzenja novinara Srbije, sredinom novembra sastali su se, na zajednickoj sednici, svi organi NUNS-a (Izvrsni odbor, Sud casti, Nadzorni odbor i Komisija za prijem novih clanova) radi dogovora o pripremi nastavka skupstine. U medjuvremenu, pored ranijih, iskrsli su i novi problemi. Tako, na primer, sada je postavljeno pitanje da li je skupstina, koja je zapoceta jos 23. oktobra, legitimna ili ne. Naime, na zahtev clana NUNS-a Kazimira Curgusa, profesor Dragor Hiber i advokat Ivan Jankovic odgovorili su da skupstina NUNS-a nije bila legitimna, jer je sazvana i odrzana po novom statutu, a ne po starom. Skupstina je morala, tvrde strucnjaci, da bude sazvana po delegatskom principu kako je predvidjeno u starom statutu, jedino vazecem u tom trenutku.
Medjutim, postoje strucnjaci koji zastupaju i suprotno glediste. Prema recima sekretara NUNS-a Dragutina Rokvica, profesori Dragoljub Popovic i Kosta Cavoski smatraju da je skupstina NUNS-a legitimna, pa ce i njihova ocena biti podneta takodje u pismenom vidu. I pravnik NUNS-a, advokat Ilija Popovic tvrdi da je skupstina apsolutno legitimna. Konacna rec, naravno, pripasce clanovima skupstine koja ce se odrzati, verovatno, sredinom decembra.
Razgovaralo se i o reviziji clanstva, jer jedan broj clanova (NUNS sada broji 1074 novinara) godinama ne placa clanarinu, cime su doveli u pitanje i pripadnost ovoj organizaciji. Njima ce biti upuceno pismo sa zahtevom da se sami izjasne o svom statusu da li zele i dalje da pripadaju NUNS-u ili ne. Utvrdjivanje pravog broja clanova vazno je i zbog toga sto je za punovaznost rada skupstine dovoljno prisustvo jedne petine od ukupnog broja clanova.

D. I.  


© 1996 - 1999 Republika & Yurope - Sva prava zadrzana 
Posaljite nam vas komentar