O autoru
 

Zagorka Golubovic (1930) zivi u Beogradu od 1933, gde je zavrsila celokupno skolovanje. Diplomirala je filozofiju na Filozofskom fakultetu. Radila kao profesor u gimnaziji u Zemunu i u Beogradu (19521954). Bila urednik u Izdavackom preduzecu »Rad«. Izabrana za asistenta na Filozofskom fakultetu 1957, gde je ostala do 1975. u zvanju vanrednog profesora. Januara 1975. bila suspendovana od strane Skupstine SR Srbije. Do 1981. nije imala zaposlenje u Jugoslaviji, ali je u medjuvremenu predavala kao gostujuci profesor u Svedskoj, Engleskoj i SAD. Od 1981. radi kao naucni savetnik u Institutu za drustvene nauke, koji je tada ukljucen u Beogradski univerzitet (iskljucen 1998). Vratila se na Filozofski fakultet 1991, gde je, kao redovni profesor, do 1996, predavala socio-kulturnu antropologiju. Sada je zaposlena u Institutu za filozofiju i drustvenu teoriju u Beogradu.
Bila je urednik casopisa Gledista, Sociologija i Filozofija i clan Saveta Praxisa, kao i clan redakcije Praxis International.
Bila je clan Upravnog odbora Jugoslovenskog udruzenja za filozofiju i sociologiju, predsednik Socioloskog drustva Srbije i Filozofskog drustva Srbije.
Ucestvovala na mnogim medjunarodnim konferencijama u Francuskoj, Engleskoj, Svedskoj, SAD i na medjunarodnim kongresima sociologije.
Objavila osam knjiga (i dve u koautorstvu), kao i vise priloga u zbornicima u inostranstvu.

 


© 1996 - 1999 Republika & Yurope - Sva prava zadrzana 
Posaljite nam vas komentar