ЧЛАНОВИ КЛУБА ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА "ПАЈА ЈОВАНОВИЋ" ИЗ ВРШЦА.

I Страна
Ад-Га
Актуелно
Чланови
Колоније
Историјат
Изложбе
 
Наредне стране Следећа страна

Адам мр Илиjа, академски сликар
Рођен 1953. у Куштиљу. Адреса: Кориолан Добан 155, Куштиљ.

Завршио је Ликовну академију - одсек сликарство у класи професора Василе Григореа у Букурешту, Румунија 1977. Постдипломске студије завршава 1979. такође у Букурешту. Самостално излагао два пута, а више пута на колективним изложбама у Румунији и Југославији. Члан КЛУВ-а од 1996. Добитник је више награда (I Награда Паје Јовановића '69, II Награда за сценографију '80. и 85, I Награда за сценографију '87, II Награда за сценографију '92).

....................

Џокеји
Џокеји
уље на платну, 94 x 94

Андрић Радмила, ликовни педагог
Рођена 15.07.1956. у Вршцу. Адреса: Гудурички пут 34, Вршац. Тел. 013/819-280

Завршила jе Вишу педагошку школу за ЕД. Члан КЛУВ-а од jануара '96. Активно се бави сликарством задњих десет година. Излагала jе више пута у оквиру КЛУВ-а.

....................

Вук
Вук
уље на платну,
90 x 97

Анђелковић Михаjило, сликар
Рођен 09.07.1923. у Вршцу. Адреса: Светосавски трг 6а, Вршац. Тел. 013/815-887

Сликарством се бави још од школских дана. Излагао jе у Дому омладине у Вршцу 1965/66. Учествовао jе на више колективних изложби у Вршцу. Члан КЛУВ-а од 1996. са којим редовно излаже.

....................

Алас - рибар
Алас - рибар
уље на платну,
70 x 50

Аранђеловић Петар, сликар, ваjар
Рођен у Гудурици. Адреса: Стериjина V-VII/4, Вршац.

Излагао jе на многоброjним изложбама у Вршцу.

....................

Ваашр
Вашар
уље на платну
,
70 x 126

Ардељан Jонел, сликар
Рођен 15.01.1950. у селу Локве. Адреса: Подвршанска 6. Вршац.

Завршио Вишу педагоску школу - ликовни одсек у Београду. Самостално излагао два пута. Колективно излагао много пута (Јужнобанатски салон у Панчеву и Ковину и др.), од 1972. до данас, у земљи и иностранству. Члан КЛУВ-а од 1975. и редовно излаже на свим манифестацијама које Клуб приређује. Учесник је Прве вршачке колоније 1978. као и колоније Трагом Паје Јовановића '96. Дела му се налазе у многим jавним институциjама и приватним колекциjама у земљи и иностранству. Био jе у два мандата председник КЛУВ-а.

....................

Панорама
Панорама
уље на платну,
69 x 119
119

Бабић Љиљана, академски ваjар
Рођена jе 16.03.1969. у Вршцу. Адреса: Гундулићева 53, Вршац. Тел. 013/813-823

Завршила jе Академиjу ликовних уметности - одсек вајарство 1991. а постдипломске студије уписала 1992. у Новом Саду. Излагала jе на колективним изложбама студената Академиjе уметности у периоду 1987-1991. Члан је УЛУВ-а. Учествовала је на више колективних изложби (Вршачки ликовни круг '93. Вршац, Други јесењи ликовни салон '97. Вршац, Изложба нових чланова УЛУВ-а '98. Н. Сад, Пети међународни бијенале уметности минијатуре '98. Г. Милановац, Октобарски ликовни салон '98. Ковин, Вршачки ликовни салон '98. Вршац.)

....................

Дно
Дно
скулптура

Баjтаи Ђерђ, сликар
Рођен 1929. у Зрењанину.

Имао jе пет самосталних изложби у више градова Jугославиjе. Колективно jе излагао двадесетак пута.

 ....................

Заборављен
Заборављен

Бакалуца Биљана, академски сликар
Рођена 1971. у Вршцу. Адреса: Д. Туцовића 25, Вршац. Тел. 013/815-092

Завршила Академиjу уметности 1996. у Новом Саду. Члан jе СУЛУВ-а. Самостално jе излагала четири пута. Учесник jе већег броjа колективних изложби.

 ....................

Квадрат, квадрат, квадрат
Квадрат, квадрат, квадрат
дрво,
димензије - променљиве

Бирта Сава, сликар
Рођен 01.03.1937. у Уљми. Адреса: Омладсински трг 12, Вршац. Tел. 013/813-212

Завршио Школу за примењене уметности у Сплиту, а Вишу педагоску школу - ликовни одсек, у Београду, код професора Светолика Лукића и Анта Абрамовића. Члан УЛУС-а, СУЛУЈ-а и УЛУВ-а од 1974. Члан КЛУВ-а од 1970. Самостално излагао 12 пута. Излагао jе на више од 150 групних изложби у земљи и иностранству. Са КЛУВ-ом излагао на свим изложбама у Вршцу, Чачку, С. Паланци, Н. Београду, Панчеву и Б. Цркви. У иностранству: Темишвар, Решица - Румунија, Михаловце, Прешов, Банска Бистрица - Словачка. Од 1970. групно излагао са ликовним педагозима Војводине у Н. Саду. Учесник на многобројним хуманитарним акцијама и изложбама, помоћ онима који су угрожени (поплаве, земљотреси, помоћ параплегичарима, болесницима, помоћ Војсци Југославије - изложба и аукција - Вршац 1999.) Почасни је члан друштва "Добротвор", Горња Топоница код Ниша. Учесник jе колониjе "Вршачка jесен" у Вршцу, као и других колонија у Вршцу и широм земље. Добитник jе многобројних награда, плакета и признања за своj педагошки и уметнички рад. Радови му се налазе у приватним и јавним збиркама у земљи и иностранству.

 ....................

Гитара
Гитара
уље на платну,
100 x 80

Блануша мр Милан, академски сликар
Рођен jе 1943 у Јагодини. Адреса: Мике Аласа 38, Београд и Омладински трг 4, Вршац.
Тел. 013/815-219

Завршио jе Академиjу ликовних уметности 1967. у Београду, у класи професора Љубице Сокић. Постдипломске студије завршио 1971. на Државној високој школи за ликовне уметности у Брауншваjгу (Немачка). Од 1971. jе Члан УЛУС-а. Графику специjализирао у Франквурту на Мајни (Немачка), у маjсторскоj радионици професора Фогта и Дерфлера. 1973. постаје члан УЛУС-а, а 1976. асистент за сликање и цртање на Академији уметности у Новом Саду. Самостално излагао много пута, у земљи и иностранству (ГАГ-АРТ Брауншвајг '70, Графички колектив Београд, галерија Матице српске, галерија ГЛАУБ Келн и др.) Имао jе броjне колективне изложбе у земљи и иностранству. Добитник је многих значајних награда и признања ( I награда на Југословенској изложби цртежа "Свет у којем живимо", Награда Октобарског салона за сликарство, I награда на 14. Бијеналу цртежа у Александрији, награда за цртеж на УЛУС-овој изложби цртеж и мала пластика. Редовни је професор на Факултету примењених уметности у Београду и Академији уметности у Новом Саду.

 ....................

 O Beckmann-u
O Beckmann-u

Блaнушa Влaдимир, стрип aутoр и сценариста
Рoђeн 01.05.1971. у Вршцу. Aдрeсa: Стaдиoнскa 17a, Вршaц. Тeл. 013/819-203

Познат као глумац, монтажер и сценариста у алтернативним видео филмовима. Бубњар групе М.У.Љ. са којом је наступао ове године у београдском "Cinema REX-у". Стрипове (које углавном ради у сарадњи са Петров Сашом) објављивао је до сада у фанзину Крпељ. Излaгao je у oквиру вршaчкe underground стрип сцeнe у Вршцу и ширoм зeмљe.

....................

Колективни рад
Колективни рад
стрип аутора:
Космичке пиране,
туш - колаж,
25 табли x 35,5

Богдановић Деjан Александар, дизаjнер
Рођен 07.07.1947.у Вршцу. Адреса: Бокурова 17, Вршац. Тел. 013/819-006

Члан УЛУВ-а и СУЛУВ-а. Самостално излагао 18 пута. Групно jе излагао на многоброjним изложбама, учесник jе на неколико колониjа широм земље. Радови му се налазе у земљи и иностранству. Jедан jе од оснивача колониjе "Гребенац" поводом jубилеjа Васка Попе. Од 1993. редовно излаже са КЛУВ-ом на свим манифестацијама. Добитник jе више награда из области графичког дизаjна. Радови му се налазе у многобројним приватним колекцијама широм земље и иностранству (Канада, Аустрија, Италија, САД, Холандија).

 ....................

Буба
Буба
оловка у боји,
50 x 70

Бoгoсaвљeвић Брaнислaв, сликaр
Рoђeн 09.05.1962. у Нoвoм Сaду. Aдрeсa: Жaркa Зрeњaнинa 65, Избиштe. Тeл. 013/893-097

Сликарством се бави од школских дана. Почео је са израдом цртежа да би касније прешао на уљане боје. Бави се израдом портрета, пејзажа, актова и икона. Сликарски се самостално изградио. Дo сaдa ниje сaмoстaлнo излaгao. Учeсник je I рaтнe кoлoниje “Сликoм нa Бoмбe”.

....................

Мртва природа
Мртва природа
уље на платну,
50 x 70

Бoрбељ Ирена , сликaр
Рoђeна 01.03.1945. у Вршцу. Aдрeсa: Шумадијска 13, Вршац. Тeл. 013/817879

Живи и ради у Вршцу. Сликарством се бави десетак година. До сада није излагала.

....................

Мртва природа
Мртва природа
пастел,
50 x 70

Босиок Дору, академски графичар, дизаjнер
Рођен jе 1950. у Николинцима. Адреса: Јиричекова III/1, Нови Сад. Тел. 021/450-218

Завршио Академиjу лепих уметности у Букурешту 1973, на Институту De Arte Plastice "N. Grigoresku", у класи Еуген Попе. Члан jе УЛУВ-а. Имао jе 17 самосталних изложби у земљи и иностранству (Вршац, Панчево, Сарајево, Н. Сад, Загреб, Београд, С. Брод, Љубљана, Париз, Чикаго...) Колективно излагао више од 100 пута у земљи и иностранству (Букурешт, Клуж, Монтреал, Влоцлавек, Париз, Галаци, Братислава и др.) Добитник jе више награда. Члан УПИДИВ-а од 1978. Kao sтипендиста Француске владе за ликовну уметност боравио у Паризу на постдипломској специјализацији 1982 - '83. Од 1985. до 1988. био Председник Савеза удружења ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Југославије.

....................

Без назива
Без назива
графика

Бугарски - Jордановић Анђелика, сликар
Рођена 06.01.1958. у Вршцу. Адреса: Бихаћка 13, Вршац.

Дипломирала jе ПМФ и графички дизаjн у Београду.

 ....................

Дизајн за плакат
Дизајн за плакат

Бућинац Божидар, сликар
Рођен 07.01.1946. Адреса: В. Путника 43, Пландиште. Тел. 013/861-133

Педагошки радник и вишегодишњи члан КЛУВ-а. Излагао на многобројним колективним изложбама (Пландиште, Вршац, Панчево, Крагујевац, Ваљево, С. Митровица, Кикинда, Б. Црква, Ковин, Рача Крагујевачка, Смедерево, као и у иностранству - Румунија, Словачка, Француска.) Један jе од оснивача сликарске колониjе у Пландишту. Учесник је бројних ликовних колонија (Пландиште, Б. Црква, Вршац, Делиблатски песак, Рача Крагујевачка, Смедерево). Радови му се налазе у бројним приватним колекцијама у земљи и иностранству (Беч, Лозана, Хамбург, Гетеборг, Малме, Варберг, Стокхолм, Јенчепинг, Борос, Њу Јорк, Сиднеј).

....................

Сунцокрети
Сунцокрети
уље на платну

Вишацки Синиша, сликар
Рођен 04. 11.1951. у Уљми. Адреса: Васка Попе 36, Вршац.  Тел. 013/811-789

Сликарством почео да се бави 1967. као ђак Учитељске школе. Члан КЛУВ-а од 1974. Самостално излагао jеданпут. Редовно излаже са КЛУВ-ом.

....................

Кроз жицу за комарце
Кроз жицу за комарце
уље на платну,
52 x 63

Велован Александар, сликар
Рођен 13.07.1950. у Белоj Цркви. Адреса: В. Пелагића 20, Вршац.

Излагао jе на више колективних изложби у оквиру КЛУВ-а. Радови му се налазе у приватним збиркама у земљи и иностранству.

....................

Грожђе
Грожђe
уље на платну,
43 x 62

Велован мр Здравко, академски сликар
Рођен 1954. у Белоj Цркви. Адреса: J. Гагарина 41/18 Београд тел. 011/160-521

Вишу педагошку школу - одсек за ликовне педагоге завршио у Београду 1984. Београдски Факултет ликовних уметности - одсек сликарства завршио 1989. у класи професора Милице Стевановић. Код истог професора завршава и постдипломске студиjе 1992. Члан jе УЛУС-а са статусом слободног уметника од 1989. Самостално излагао осам пута, а групно преко 70 пута у земљи и иностранству. Добитник је више награда и признања. Осим у приватним, дела су му заступљена и у појединим музејским, галеријским и другим јавним колекцијама.

....................

Пламтећи углови
Пламтећи углови
комб. техника,
100 x 70

Враговић-Цветковић Jелена, сликар
Рођена jе 06.03.1973. у Вршцу. Адреса: Димитриjа Туцовића 12, Вршац.
Тел. 013/815-460

Завршила jе Вишу педагошку академиjу. Бави се сликанjем на стаклу више од 5 година. Члан КЛУВ-а од 1998. Имала jе више самосталних изложби у Београду. Излагала је на више колективних у Вршцу, Београду, Крушевцу, Ковину. Добитник је Похвале за постигнут резултат у ликовном стваралаштву у Крушевцу, на Савезној смотри аматера.

....................

Пар 1
Пар 1
сликање на стаклу,
26 x 6,5

Вујовић Виолета , академски графичар
Рођена jе 15.06.1969. у Вршцу. Адреса: Фрибург, Швајцарска. Тел. 013/820-309

Завршила је Средњу дизајнерску школу у Београду - одсек текстилни дизајн. Ликовну академију завршила у Новом Саду - одсек графика, у класи професора Милана Блануше, 1994. Излагала је на више колективних изложби.

....................

Без назива
Без назива
оловка,
52 x 40

Вукосављевић Милан, сликар
Адреса: Милоша Обилића 10/1, Вршац. Тел. 013/811-301

Учествовао jе на већем броjу заjедничких изложби са КЛУВ-ом.

....................

Каштел
Каштел

Вукосављевић Милан - Вук, академски сликар
Рођен 14.03.1953. у Крушевцу. Адреса: Стеријина 6/5, Вршац. Тел. 013/812-106

Завршио jе Средњу школу за примењену уметност у Новом Саду и Академиjу ликовних уметности у Сараjеву, у класи професора Перчинлића. Имао jе неколико самосталних изложби. Учесник jе више колективних изложби. Дугогодишњи је члан КЛУВ-а. Бави се сито-штампом, израдом реклама и дизајном.

...................

Мирослав
Мирослав
уље на платну,
100 x 100

Гатаjанцу Георгице, сликар
Рођен 10.10.1965. у селу Локве. Адреса: Стадионска 11, Вршац.
Тел. 013/819-213

До сада jе имао две самосталне изложбе, а учесник jе више колективних. Радови му се налазе у галериjама и приватним збиркама у земљи и иностранству.

Зимски пејзаж
Зимски пејзаж
Почетак стране
Наредне стране Следећа страна

Пета страна Четврта страна Трећа страна Друга страна