Kosovo: Tekst Kosovskog Vojno-Tehnickog Ugovora - 9. Juni 1999

J.D. (jdakic@ihug.com.au)
Thu, 10 Jun 1999 14:04:55 +1000


---------------------------------------------------------------------
K O S O V O mejling lista
Kosovo@yurope.com je privatan forum za razgovor u vezi sa udarom
NATO pakta na SRJ. Lista sluzi kao dopuna vestima, sa temama
vazanim za zivot i prezivljavanje civilnog stanovnistva SRJ.
---------------------------------------------------------------------

Evo shta su NATO i VJ potpisali (prevod sa engleskog je uradjen od strane
www.inet.co.yu . originalni tekst, na Engleskom je na
http://www.cnn.com/WORLD/europe/9906/09/kosovo.agreement.text/). Da ne
duzim, evo teksta, i izvinite za gleshke u kucanju )radjeno je na brzinu)
Jelena

Vojno Tehnicki Ugovor Izmedju Medjunarodnih Snaga Bezbednosti (SFOR) i Vlada
Federativne Republike Jugoslavije i Republike Srbije

Deo 1 - Osnovne Duznosti

1. Stranke ovog ugovora potvrdjuju dokument koji je Predsednik Ahtisaari
urucio Predsedniku Milosevicu i koji je odobrem od stane Parlament Srbije i
Federativne Vlade 3. Juna 1999 godine, da ukljuci instaliranje, na Kosovu,
effektivnih civilnih i vojnih trupa pod kontrolom UN. Stranke zele da
zabeleze da UN Savet Bezbednosti je spreman da usvoji rezoluciju, koja im je
bila predata, u odnosu na ove trupe.

2. Vlada Federativne Republike Jugoslavije i Republike Srbije razumeju i
slazu se da ce medjunarodne snage bezbednosti (KFOR) biti instalirane, posto
je usvojen UNSCR koji je vec spomenut u paragrafu 1, i da ce raditi bez
smetnji unutar Kosova i sa autoritetom da mogu koristiti sva sretstva
potrebla da naprave i odrze bezbednu klimu za sve stanovnike Kosova i da
mogu da izvrse svoj definisani zadatak. U nastavku, one se slazu da postuju
sve duznosti ovog ugovora i da podrze instalaciju i operaciju ovih trupa.

3. Za svrhu ovog ugovora, sledeci izrazi ce imati znacenje/definiciju
koja je opisana dole:

a. +ACI-Stranke+ACI- ssu oni koji potpisuju ovaj ugovor.

b. +ACI-Vlast+ACI- znaci ogovarajuca osoba, agencija, ili organizacija
stranki.

c. +ACI-FRJ snage+ACI- ukljucuje sve FRJ i Republike Srbije osoblje i
organizacije koje imaju vojnu svrhu/mogucnost. To ukljucuje obicnu vojsku i
mornaricu, naoruzane grupe civila, srodnu im nezvanicnu vojsku,
vazduhoplovne snage, narodnu odbranu, granicare, vojne rezerviste, vojnu
miliciju, sluzbe za sakupljanje informacija, Federalno i SrpskoMinistarstvo
za Unutrasnje poslove, lokalne, specijalne, protiv-teroristicke policije, i
svake druge grupe ili individualca za koje komandant medjunarodnih snaga
bezbednosti (KFOR) smatra ima neku od tih uloga.

d. Vazdusna Zona Bezbednosti (ASZ) je definisana kao zona sirine 25
kilometara van granica/teritorije Kosova a unutar granica ostatka teritorije
FRJ. Ukljucuje vzdusni prostor iznad te zone of 25 kilometara.

e. Kopnena Zona Bezbednosti (GSZ) je dfinisana kao zona sirine 5
kilometara koja je van granica/teritorije Kosova a unutar granica ostatka
teritorije FRJ. Ukljucuje teren unutar te zone od 5 kimetara

f. Dan Ulaska u Snagu (EIF Day) je definisan kaao dan na koji je ovaj
ugovor potpisan.

4. Namena ovih duznosti je kao sto sledi:
a. Da osigura trajni prestanak borbe, nid pod kojim uslovima ce ikakve
snage FRJ i Republike Srbije uci u, vratiti se, ili ostati, na teritoriji
Kosova ili na teritoriju Kopnene Zone Bezbednosti (GSZ) ili Vazdusne Zone
Bezbednosti (ASZ) opisane u pagarafu 3, Delu 1 bez prethodno datog odobrenja
od strane komandanta medjunarodnih snaga bezbednosti (KFOR). Lokalnoj
policiji ce biti dozvoljeno da ostane unutar Kopnene Zone Bezbednosti (GSZ).
Gornji paragraf je bez predrasude prema dogovorenom povratku trupa FRJ i
Srbije, koji su objekat sledeceg, odvojenog, ugovora, opisanog u paragrafu
6, dokumenta opisanog u paragrafu 1 ovog dela (Osnovne Duznosti+ACI-).

b. Da obezbedi podrsku i autorizaciju medjunarodnih snaga bezbednosti
(KFOR) i posebno da autorise mmedjunarodne snage bezbednosti (KFOR) da
preduzmu sve potrebne akcije, ukljuccujuci i upotrebu nezaobilazne sile, da
bi osigurali izvrsavanje ovog ugovora i zastitu medjunarodnih snaga
bezbednosti (KFOR), i da doprinese bezbednoj klimi za medjunarodne civilne
trupe za ostvarenje, i za druge medjunarodne organizacije, agencije, i
organe nepovezane sa vladom (detalji u Prikljucku B)

Deo 2 - Prestanak Borbe

1. Snage FRJ ce pod hitno, od Dana Ulaska u Snagu (EIF) ovog ugovora,
obustaviti sve provokacione ili neprijateljske aktivnosti bilo kakvog oblika
protiv ijedne osobe na Kosovu i naredice svojim naoruzanim snagama da
prestanu sve takve akcije. Oni nece ohrabrivati, organizovati niti
podrzavati neprijateljske ili provokacione demonstracije.

2. Postepeno povlacenje FRJ kopeninh trupa: FRJ se slaze da postepeno
povuce sve FRJ snage sa Kosova na teritoriju Srbije, van Kosova. FRJ snage
ce zabeleziti i rascistiti minska polja, podzemne mine i prepreke. Kako se
povlace, FRJ snage ce rascistiti sve linije kominikacije na taj nacin sto ce
skloniti sve mine, unistene objekte, klopke, prepreke, i eksplozive. Oni ce
isto tako zabeleziti sva minska polja. Sinhronizovan sa time ce biti ulazak
Medjunarodnih Snaga Bezbednosti (KFOR). Postepeno povlacenje FRJ snaga ce
biti u skladu sa ispod opisanim redom:

a. Do EIF plus jedan dan, FRJ snage stacionirane u Zoni 3 ce isprazniti,
odredjenim putevima, tu zonu da pokazazu postovanje uslova (zabelezena na
mapi u Prikljucku A ovom Ugovoru). Kad je potvrdjeno da su FRJ snage
uraddile sta je trazeno u ovom delu paragrafa i sa paragrafom 1 ovog dela,
NATO bombardovanja ce biti uslovno (privremeno) obustavljena. Obustavljanje
ce se nastaviti pod uslovom da svi uslovi ovog ugovora su ostvareni u
celini, i pod uslovom da UNSC odobri rezoluciju u vezi medjunarodnih snaga
bezbednosti (KFOR) taako velikom brzinom da se pauze mogu izbeci.

b. Do EIF plus 6 dana, sve FRJ snage u Kosovu ce napustiti Zonu 1
(zabelezena na mapi u Prikljucku A ovom Ugovoru). Grupe za saradnju sa
komandantom KFORa koji ce biti u pristini ce biti formirane.

c. Do EIF plus 9 dana, sve FRJ snage na Kosovu ce napustiti Zonu 2
(zabelezena na mapi u Prikljucku A ovom Ugovoru).

d. Do EIF plus 11 dana, sve FRJ snage na Kosovu ce napustiti Zonu 3
(zabelezena na mapi u Prikljucku A ovom Ugovoru).
e. Do EIF plus 11 dana, sve FRJ snage sa Kosova ce zavrsiti svoje
povlacenje sa Kosova (zabelezeno na mapi u Prikljucku A ovom Ugovoru) na
lokacije u Srbiji, van Kosova, i ne unutar 5 km Kopnene Zone Bezbednosti
(GSZ). Na kraju ovog redosleda dogadaja (EIF plus 11 dana), Vrhuvno
rukovodstvo FRJ snaga ce napismeno potvrditi komandantu medjunarodnih snaga
bezbednosti (KFOR) da su postovali i zavrsili postepeno povlacenje trupa.
Komandant medjunarodnih snaga bezbednosti (KFOR) moze odobriti specificne
zahteve za promenu u postepenom povlacenju. Kampanja bombardovanjaa sce se
tek zavrsiti kad su FRJ snbage potpuno povucene kao sto je predvidjenu u
Delu 2. Medjunarodne snage bezbednosti (KFOR) ce zdrzati pravo da, ako nje
neophodno, prisile slaganje/pacenje ovog ugovora.

f. Vlasti FRJ i Republike Srbije ce u potpunosti saradjivati sa
medjunarodnim snagama bezbednosti (KFOR) u njihovom proveravanju povlacenja
snaga sa Kosova i van Vazdusna Zona Bezbednosti (ASZ) i Kopnene Zone
Bezbednosti (GSZ).

g. FRJ naoruzane snage koje se povalce kao sto je opisano u u Prikljucku
A, to jest koje se sakupljaju u odredjenim zonama ili se povlace odredjenim
putevima, nece biti napadane.

h. Medjunarodne snage bezbednosti (KFOR) ce osigurati odgovarajucu
kontrolu granica FRJ, na Kosovu, sa Albanijom i FYROM (Turska priznaje
makedoniju po njenom zvanicnom imenu) dok ne dodju UN civilne trupe.

From: "BG-OnLine Tim" <akcija@i-bis.org.yu>
To: <akcija@i-bis.org.yu>
Subject: Tekst vojnotehnickog sporazuma i sta dalje ???
Date: Thu, 10 Jun 1999 04:54:22 +0200

Ako Vas interesuje:

Izvestaj sa poslednjeg sastanka NATO-a 9.6. 22:30 - Sta, kad i kako?

Tekst vojno-tehnickog sporazuma potpisanog u Kumanovu 9.6.99 u 22:00

Razlika izmedju sporazuma Ahtisari-Cernomirdin-Milosevic i texta iz
Rambujea.

http://www.i-bis.org.yu/bg-online/

PROSIRITE LISTU U JUGOSLAVIJI I SVETU.
-----------------------------------------------------------------
Kosovo@yurope.com mejling lista
WWW: http://www.yurope.com/kosovo/
-----------------------------------------------------------------