Kosovo: Ispovest spanskog pilota

Jovanovic Jovan (jjovan@sezampro.yu)
Mon, 14 Jun 1999 23:05:24 +0200


---------------------------------------------------------------------
K O S O V O mejling lista
Kosovo@yurope.com je privatan forum za razgovor u vezi sa udarom
NATO pakta na SRJ. Lista sluzi kao dopuna vestima, sa temama
vazanim za zivot i prezivljavanje civilnog stanovnistva SRJ.
---------------------------------------------------------------------

(Upravo je RTS u III dnevniku objavio izvode iz ovog clanka, ali ipak
mislim da ga vredi okaciti, da ga svi procitaju. Mozda da izbacite
original jer vecina ionako ne zna spanski, a obzirom da ga je RTS
objavio, verovatno ne treba sumnjati u originalnost. Pozdrav, JJoca)

Date: Saturday, June 12, 1999 11:10 PM
Subject: Spanish Airforce Captain on Bombing of Yugoslavia (Serbian and
Spanish)

This is a translation of an article published in Spanish weekly magazine
"Articulo 20"; dated June 14 - a kind of "expiring date" since on June 14
the
new issue appears. (Articulo 20 is the Article of the Spanish Constitution
concerning freedom of speech.) Original, in Spanish, is below.

Ovo je kompletan prevod teksta objavljenog u sspanskom nedeljniku
"Articulo 20" u poslednjem broju koji nosi datum 14.juni (odnosno do
tada je u prodaji, tada izlazi novi). (Artikulo 20 je clan spanskog Ustava
koji se tice slobode govora.) Naslov reportaze je:

Piloti sspanskih lovaca priznaju da je NATO bombardovao civilne ciljeve

Podnaslov: Piloti sspanskih aviona koji su uccestvovali u bombardovanju
Jugoslavije ne osechaju se kao "supermeni" niti gospodarima
vazduha. Sasvim suprotno, kazzu da su protiv rata u kome su sspanske
snage imale ulogu statista na muziku koju su svirali Amerikanci i optuzzuju
da je NATO od poccetka konflikta davao naredbe za bombardovanje
civilnih ciljeva ssto je kasnije zvao "kolateralnim efektima"

Tekst:
Kapetan Adolfo Luis Martin de la Hoz, koji se krajem maja vratio u
SSpanju posle uccestvovanja u bombardovanju od poccetka konflikta, je
autenticcni ekspert za mochni "F-18", ratni avion najvisse korisschen u
ratnoj politici "spaljene zemlje" na Balkanu:" Prvo ssto zelim da dobro
pojasnim jeste da je vechina, ponavljam vechina mada ne svi, mojih kolega
generalno protiv rata i posebno protiv ovog surovog (divljacckog) rata".
Martin de la Hoz kazze da su on i njegovi drugovi "sprzzeni" ( u smislu
psihiccki samleveni). "Pre nekoliko dana u novinama se pojavila izjava
komandanta Maches Michavlla, koji je sada u Avianu sa pilotima koji su
nas zamenili, u kojoj je rekao da je nass najvechi neprijatelj u vazduhu
bila nassa mentalna i fiziccka spremnost. Ja kazzem da su nassi najvechi
neprijatelji bil nassi rukovodioci, ministar odbrane i cela njegova ekipa,
cclanovi vlade koji ne znaju nissta o ratu i nastavljaju da ne razumeju
nissta, i-ssto je najtezze-oni su odgovorni za laganje sspanskog naroda
preko sstampe, radija, televizije, stranih dopisnka i agencija".
Sumnja da ponavljani napadi NATO na civile i ciljeve koji nisu bili vojni
nisu bili nikakva ratna "gresska", potvrdjena je od strane kapetana Martina
de la Hoza. "Visse puta nass pukovnk je protestovao pred ssefovma NATO
zato ssto su nam pokazivali civilne ciljeve.
Smenili su ga pod hitno i, koliko mi znamo, Amerikanci su preuzeli nassu
vojsku, jednom preko Brisela, drugi put preko ministra odbrane.
ma joss, i zzelim da kazzem na sve strane:u jednom momentu jedna
naredba izdata od strane americckih oficira poslala nas je da bacamo
antipersonalne bombe na izbeglice u Prisstini i Nissu. Pukovnik se
energiccno suprotstavio i nekoliko dana kasnije stigla je naredba o
premesstaju. Ovo ssto kazzem sada nje nissta prema onome ssto chu
jednog dana rechi." SSpanski vojnik prijavljuje da "sspanska vlada ne
samo da nije znala nissta vech je bila na repu lazznih dogadjaja
(izvesstaja) koji su redigovani u Avijanu gde je funkcionisao jedan vojni
kabinet za sstampu u rukama americckih generala i funkcionera. Otkad
smo dossli u Italiju-nastavlja kapetan-ponizzavanja i vredjanja nisu
prestajala.Tamo su komandovali samo americcki generali, samo oni i niko
drugi. Mi smo jedna nul kao ssto su i oni koji su nas zamenili.
Ovde je recceno kako su sspanski piloti rukovodili nekim operacijama.
Lazz nad lazzima. Sve misije koje smo realizovali, sve do jedne, bile su
planirane od americckih oficira. SSta visse, sve (akcije) su dossle
planirane, sa detaljma za napad, ciljevima i tipom municije koju treba
da koristimo. Nikada nismo rukovodili niccim, nasse misije su se
ograniccavale na nadletanje granica Makedonije, Albanije, Bosne i
Slovaccke."
Lazzi vlade
Niko od pilota koji su sada u Avianu koji su zamenili one koji su krenuli
ka
italijanskoj bazi malo pre poccetka rata 23.marta, nije bio tamo sa nekim
posebnim odussevljenjem. "Pisalo se do iznemoglosti kako su sspanski
piloti velike patriote, disciplinovani-kako je rekao ministar odbrane
Eduardo
Sera-i kako su mentalno zaokupljeni kompleksonom ratnom misijom.
Medjutim, ccitali smo toliko gluposti i toliko lazzi da smo se slozzili da
visse
ne pogledamo ni jednu novinu dok se ne vratimo. Nassa ljutnja je
ogromna. Predsednik vlade, ministar odbrane i ministar inostranih poslova
bezoccno lazzu svaki put kada izgovore i jednu recc o ratu. Neki od nas
imaju drugaccije vidjenje i mislimo da oni ne razumneju nissta zato ssto ih
Amerikanci-Bela kucha, Pentagon, CIA, ambasada ili vojne obavesstajne
sluzzbe, nisu obavesstavali ni o ccemu. Kako je moguche da nessto znaju
kada se i sam Havier Solana nije razjasnio otkad je pocceo rat ? Solana je
jedna lutka koju su jenki postavili tamo da da bi radio ono ssto mu kazzu
da treba da radi. Tako i radi, stojechi mirno pred generalom Klarkom kada
mu se ovaj obracha, ili taccnije recceno kada mu daje naredjenja koja
izvrssava bez pogovora".
O informativnim manipulacijama o ratu kapetan Martin de la Hos kazze da
"niko nije rekao nissta o incidentima koji su se dogodili u Avianu, o
katastrofalnom odrzzavanju sspanskih aparata i, iznad svega, o stalnom
ponizzavanju kome smo bili izlozzeni od samog dolaska.Nije da smo mi
topovska hrana.Ne.Mi smo nissta. O smrtonosnim incidentima, pretrpljenim
zzrtvama van borbe, potcenjivanju i kaznama nije se rekla ni jedna jedina
rec.Nko." Nedostatku ciljeva (rat) i ponizzenju sspanskim vojnicima se
pridodaje i osechaj (izvesnost) da nemaju iskljupljenje:" Perfektno znamo
da smo uccestvovali u konfliktu protiv koga je vechina SSpanaca i za nas
je to veoma vazzno. Ono ssto se ne kazze ni u jednoj informaciji,
komentaru ili debati je da SSpanci, Holandjani, Portugalci...da smo mi
tamo da bismo pokrili americcke generale koji su pocceli i zavrssili rat.
Nema ni jednog komentatora koji ima i najmanju ideju ssta se stvarno
dogodilo u Jugoslaviji. Jedna zemlja je masakrirana, bombardovana je
novim oruzzjem, otrovnim gasovima koji oslabljuju (organizam),
povrssinskim bombama koje se lansiraju padobranima, uranijumskim
bombama, crnim napalmom, sterilizacijom i trovanjem zasejanih polja,
oruzzjemkoje mi joss uvek ne poznajemo.
Amerikanci su tamo napravili jedno od najvechih divljasstava koje se
mozze napraviti protiv ccoveccanstva. U buduchnosti che se veoma
mnogo i veoma losse govoriti o ovome ssta se dogodilo. Takodje,
razgovarali smo sa britanskim i nemacckim oficirima, sve je bilo
zamissljeno da bi se Evropljani pokorili i tako ostali decenijama (pod
komandom Amerikanaca)." Zbog svega toga kapetan De la Hoz je
indigniran kada se govori o ceni rata. Kazze da su u Avianu "primali pet
puta vechu platu" ali dodaje da je ono ssto su im dali samo parcce
ccokolade."Ovaj rat che kosstati SSpance visse nego celokupni
petogodissnji budzet za klulturu.I morache da se plati, iako sada niko-zbog
izbora-ne govori nissta o tome.Kroz nekoliko meseci videche se kako rat
doticce nasse dzepove. Iako je ovaj brutalni rat samo "jenkija" i nicciji
visse, platichemo ga svi. Ovo ssto govorim ne govori da bih se opravdao
zbog uccesscha u svemu.Nikada nechu zaboraviti da je poccinjeno jedno
od najvechih divljasstva u istoriji".

(kraj)

ORIGINAL
Pilotos de caza españoles admiten que la OTAN ataca objetivos civiles
Los pilotos de los aviones españoles que han participado en el bombardeo
contra Yugoslavia no se sienten "supermanes" ni señores del aire. Todo lo
contrario, dicen que están en contra de esta guerra, en la que nuestras
fuerzas hacen una labor de comparsas de la música que tocan los
norteamericanos, y denuncian que la OTAN, desde el principio del
conflicto, ha dado órdenes de bombardear objetivos civiles, lo que luego
llamaban "efectos colaterales".

José Luis Morales

El capitán Adolfo Luis Martín de la Hoz, que volvió a finales de mayo a
España después de participar en los bombardeos desde el comienzo del
conflicto, un "auténtico experto en el temible F-18", el avión de guerra más
utilizado en la política bélica de "tierra quemada" en los Balcanes, es muy
tajante: "En primer lugar, quiero dejar bien claro que la mayoría, digo la
mayoría, de mis compañeros, aunque no todos, están contra la guerra en
general y contra esta guerra de barbarie en particular".
Martín de la Hoz dice que él y sus compañeros "están quemados".. "Hace
unos días aparecían en los periódicos unas declaraciones del comandante
Machés Michavilla, que ahora está en la base italiana de Aviano con los
pilotos que nos han sustituido a nosotros, en las que decía que nuestro
mayor contrincante en el aire era la salud mental y física. Pero yo le digo
que nuestros mayores enemigos son nuestros propios mandos, el ministro
de Defensa y todo su equipo, los miembros del Gobierno, que no saben
nada de la guerra y siguen sin enterarse de nada y, lo que es más grave,
son culpables de mentir al pueblo español a través de los periódicos, la
radio y la televisión, los corresponsales extranjeros y las agencias
informativas".
Las sospechas de que los reiterados bombardeos de la OTAN contra
víctimas civiles y objetivos no militares, no son producto de "errores"
bélicos, son confirmadas por el capitán Martín de la Hoz: "Varias veces
nuestro coronel protestó ante los jefes de la OTAN porque señalaban
objetivos que no eran militares. Lo despedían con cajas destempladas y,
que nosotros sepamos, los norteamericanos reprendieron a nuestro
Ejército, unas veces a través de Bruselas y otras ante el ministro de
Defensa.
Pero hay más, y esto quiero decirlo a los cuatro vientos: en un momento
determinado, una orden cifrada de los militares norteamericanos nos
mandaba que lanzáramos bombas antipersonas sobre los desplazados de
Pristina y Nis. El coronel se negó en redondo y, pocas jornadas después,
llegaba el oficio de traslado. Lo que digo ahora no es nada para lo que
tendré que decir en su momento".
El militar español denuncia que "el Gobierno español no sólo no se entera
de nada, sino que está a la zaga de falsos acontecimientos que les dan
redactados en Aviano, donde funciona una especie de gabinete de prensa
militar en manos de generales y funcionarios norteamericanos. Desde que
llegamos a Italia -sigue el capitán- las humillaciones y ofensas no han
cesado. Allí sólo mandan los generales norteamericanos, sólo ellos y
nadie más que ellos. Nosotros somos un cero a la izquierda, como lo van
a ser los que nos han sustituido. Pero aún hay más cosas. Aquí han
declarado que el mando y los pilotos españoles han dirigido varias
operaciones. Mentiras sobre mentiras. Todas las misiones que hemos
realizado nosotros, todas y cada una, han sido planificadas por los altos
mandos militares estadounidenses. Más aún, todas vienen planificadas,
con los planes de ataque, objetivos y tipo de munición que debemos
lanzar. Jamás hemos dirigido nada, y nuestras misiones se han limitado a
sobrevolar las fronteras de Macedonia, Albania, Bosnia y Eslovaquia".

Mentiras del Gobierno
Ninguno de los pilotos que ahora están asentados en Aviano, y que
sustituyeron a los que partieron hacia la base italiana poco antes del
inicio
de la guerra, el pasado 23 de marzo, fueron allí con ánimos redentores,
dice el militar español. "Se ha escrito hasta la saciedad que los pilotos
españoles disciplinados y patrióticos, -según el ministro Eduardo Serra-
tienen sus mentes ocupadas en la complejidad de sus misiones de
guerra". Pero hemos leído tantos disparates y tantas mentiras que
acordamos no leer ni un solo periódico hasta que volviéramos. El cabreo
que tenemos es mayúsculo. El presidente del Gobierno, el ministro de
Asuntos Exteriores y el ministro de Defensa mienten descaradamente
cada vez que dicen una palabra sobre la guerra. Algunos de nosotros
tenemos otra opinión y pensamos que no se enteran de nada, porque los
norteamericanos -la Casa Blanca, el Pentágono, la CIA, la embajada o los
servicios de información militares, los que sean, no les informan de nada.
¿Cómo quiere que se enteren si el propio Javier Solana no se ha aclarado
desde que empezó la guerra? Solana es un pelele al que han puesto ahí
los yankis para que haga lo que le dicen que tiene que hacer.
Así hace, poniéndose firmes ante el general Clark cuando le habla, o,
mejor dicho, cuando le da órdenes para que las cumpla sin rechistar".
Sobre la manipulación de la información sobre la guerra, el capitán Martín
de la Hoz dice que "nadie ha dicho nada de los accidentes que se han
producido en Aviano, del desastre en el mantenimiento de los aparatos
españoles, sobre todo, y de las humillaciones permanentes a las que nos
han sometido desde el principio. No es que seamos carne de cañón. No.
Es que no somos nada. Sobre los accidentes mortales, bajas sufridas
ajenas a los combates, desprecios y sanciones, no han dicho ni una sola
palabra. ¡Nadie!".
A la falta de objetivos y las humillaciones se une en los militares
españoles
la certeza de que no tienen coartada. "Sabemos perfectamente que
estamos interviniendo en un conflicto -dice Martín de la Hoz- que rechaza
la mayoría de los españoles y eso para nosotros es lo más importante.
Pero lo que no se dice en ninguna información, comentario o tertulia, es
que españoles, holandeses, portugueses... estamos allí para dar cobertura
frente a la galería a los generales norteamericanos, que son los que hacen
y deshacen en la guerra. No hay ningún comentarista que tenga la menor
idea de lo que está pasando en Yugoslavia. Están machacando el país,
bombardeándolo con nuevas armas, gases tóxicos enervantes, minas de
superficie que se lanzan con paracaídas, bombas de uranio, napalm
negro, rizales de esterilización, lanzaderas para envenenar los cultivos y
armas que ni nosotros conocemos todavía. Los norteamericanos están
haciendo allí una de las mayores barbaridades que se pueden cometer
contra la humanidad. Mucho y muy mal se hablará en el futuro de lo que
allí está ocurriendo, porque, además, según hemos hablado con mandos
británicos y alemanes, fue diseñada para machacar a los europeos y
tenernos sometidos durante muchas décadas".
Por eso, el capitán Martín de la Hoz se indigna cuando se habla de los
costes de la guerra. Para que no haya dudas, confirma que los militares
destacados en Aviano cobran unas primas que "multiplican por cinco
nuestros emolumentos, sin considerar dietas y otros gastos. Podríamos
decir que deberíamos estar contentos con lo que esta guerra significa
económicamente para cada uno de nosotros, pero no es verdad, lo que
nos dan es el chocolate del loro.
Esta guerra les va a costar a los españoles más que todo el dinero
presupuestado para Cultura en los últimos cinco años. Y como habrá que
pagarla, aunque ahora no diga nadie nada por lo de las elecciones, verá
como dentro de unos meses se resienten nuestros bolsillos. Porque esta
guerra brutal de los yanquis, sólo de los yanquis, y de nadie más que de
los yanquis, la tendremos que pagar todos nosotros. Que conste que con
lo que digo no trato de exculparme y de entonar el mea culpa por haber
participado en ella, porque nunca podré olvidar que allí se está
cometiendo una de las mayores salvajadas de la historia".
S

PROSIRITE LISTU U JUGOSLAVIJI I SVETU.
-----------------------------------------------------------------
Kosovo@yurope.com mejling lista
WWW: http://www.yurope.com/kosovo/
-----------------------------------------------------------------