Kosovo: Predlozeno Primirje

Aleksandar Popovic (apopovic@EUNET.YU)
Tue, 6 Apr 1999 17:04:14 +0200 (MET DST)


---------------------------------------------------------------------
K O S O V O mejling lista
Kosovo@yurope.com je privatan forum za razgovor u vezi sa udarom
NATO pakta na SRJ. Lista sluzi kao dopuna vestima, sa temama
vazanim za zivot i prezivljavanje civilnog stanovnistva SRJ.
---------------------------------------------------------------------

(Beograd, 17.05, 6.4.99.)


VLADE SRJ I SRBIJE O KOSOVU

Radio Beograd je u vestima u 17 sati ponovio VAZNO saopstenje
objavljeno prvi put dvadesetak minuta ranije:

Vlada SRJ i Repoublike Srbije su na odvojenim sednicama usvojile
zajednicko saopstenje:

Polazeci od saglasnosti predsednmika SRJ Slobodana Milosevica i
doktora Ibrahima Rugove, sadrzane u zajednickoj izjavi koju su potpisali 1.a
aprila 1999. godine da se problemi Kosmeta resavaju iskljucivo mirnim putem.

Imajuci u vidu dalje preciziranje ovakvog zajednickog opredeljenja,
u susretu dr Ibrahima Rugove i potpredsednika Savezne vlade Nikole
Sainovica, 5. aprila 1999., kada je postignuta saglasnost:
A. Da se zajedno radi na postizanju politickog sporazuma,
B. Da se zajedno radi na povratku izbeglica,

Savezna vlada i Vlada Republike Srbije, ocenjujuci da treba da se
bez oklevanja pristupi realizaciji ovih opredeljenja, prvo rese akutni
problemi, jedinstveno su zakljucile sledece:
1. Da se povodom najveceg hriscanskog praznika Uskrsa prekinu sva
dejstva vojske i policije na Kosovu i Metohiji protiv teroristicke
organizacije OVK, jednostrano, pocev od danas, od 20 casova, u ocekivanju da
ce takva odluka biti shvacena kao gest dobre volje i zelje za podrsku mirnom
resenju koje predstavalja nesumnjivo opredeljenje vecine stanovnika KiM, bez
obzira na nacionalnu ili versku pripadnost.
U ocekivanju, takodje, da ce se ekstremni elementi, postujuci volju
vecine stanovnistva, takodje uzdrzati od ponavljanja teroristickih akcija
protiv civila i prtedstavnika vlasti.
II da predstavnici vlada odmah pristupe, u saradnji onih Albanaca
koje predstavlja Ibrahim Rugova, odmah pristupe pripremi politickog dogovora
u smislu kao pod A, u zelji da se prvo postigne jednostavan privremeni
sporazum koji bi omogucio rad zajednickih organa samouprave na KiM,
albasnek i srpske nacionalne zajednice i drugih nacionalnih zajednica. Taj
sporazum bi posle odredjenog vremenskog perioda bio osnova za trajno
uredjivanje sustinske autonomije KiM u okviru Srbije i Jugoslavije.
III da zajedno sa predstavnicima Albanaca, koje predstavlja dr
Rugova pripreme program povratka izbeglica, uz adekvatno ucesce i pomoc
UNHCR i Medjunarodnog crvenog krsta.
Savezna vlada i Vlada Republike Srbije smatraju da se na ovaj nacin
resavaju sva akutna pitanja na Kosovu i Metohiji, stabilizovanju mira,
povratak izbeglica i uspostavljanje samouprave koja afirmise ravnopravnost
gradjana i nacionalnih zajednica i uspostavlja bazu za trajno resenje.

Beograd, 6.4.99, 17.00

H I T N O

SPORAZUM VLADA SRJ I SRBIJE SA DR RUGOVOM

Kako je pre desetak minuta objavio Radio Beograd, Vlade Jugoslavije
i Srbije objavile su da, polazecin o od dogovor apostignutih sa dr Ibrahimom
Rugovom, a u cast najveceg hriscanskog praznika Uskrsa, pocev od 8. aprila
prekidaju delatnost vojske i Kosovu i Metohiji.
Izrazava se uverenje da ce, postujuci vecine stanovnistva na Kosovu
i Metohiji, "druga strana" takodje se uzdrzavati od ponavljanja akcija
protiv civila i predstavnika vlada.
Drugo, predstavnici vlada ce sa Albancima na Kosovu, koje
predstavlja dr Rugova, pristupiti pripremanju privremenog sporazuma o radu
zajednickih orgnana KiM Albanaca, Srba i drugih nacionalnih zajednica.
Trece, da se zajedenicki, uz pomoc medjunarodnih organicacija UNHCR,
Crvenog krsta, preduzmu mere za povratak izbeglica na Kosovo.
Na ovaj nacin se resavaju sva najvaznija akutna pitanja na Kosovu, i
postavlja baza za trajno resavanje pitanja u ovoj pokrajini.

PROSIRITE LISTU U JUGOSLAVIJI I SVETU.
-----------------------------------------------------------------
Kosovo@yurope.com mejling lista
WWW: http://www.yurope.com/kosovo/
-----------------------------------------------------------------