Kosovo: Iz Rusije

Sale (webgazda@Mail.Transit.RU)
Wed, 14 Apr 1999 23:15:32 +0400


---------------------------------------------------------------------
K O S O V O mejling lista
Kosovo@yurope.com je privatan forum za razgovor u vezi sa udarom
NATO pakta na SRJ. Lista sluzi kao dopuna vestima, sa temama
vazanim za zivot i prezivljavanje civilnog stanovnistva SRJ.
---------------------------------------------------------------------

Danas su c"lanovi partije LDPR (Z"irinovski im je s"ef) demonstrativno
napustili salu nakon s"to je Duma odbila da glasa o prisajedinjenju Yuge
Rusko-Beloruskom savezu, obrazloz"ivs"i to da nije dos"ao sluz"beni
zahtev od strane Yu.

Pozdraf
von Sale

Danas na faxu traz"ec'i neke fajlove sasvim sluc"ajno iskopah neki
novinski c"lanak jednog ruskog analitic"ara jos" iz 1995 godine. Lepo
opisuje c"ovek sve ovo s"to se sada des"ava u Yu. I onda dolazi do
kopnenih snaga i kaz"e:

Ali da bi ta vojna snaga uposlila svoje pes"adijske jeidnice a da to
bude *opravdano*, potrebno je iscenirati sukob sa upadom regularnih
jugoslovenskih jedinica na neku od susednih teritorija. Posto Makedonija
ne dolazi u obzir (tip je vec ranije u clanku opisao da ce se u
Makedoniji narod jako pobuniti zbog vojne akcije) jer niko ne bi
poverovao u to da se Srbi zarate sa narodom iste vere, u moguc'nost
dolaze samo madjarska ili albanija. Posto Madjarska ne krije zelje da
stupi u nato, zas"to njoj anto ne bi ponudio da u zamenu za omanji sukob
udje u savez? na kraju krajeva, madjarska sa Jugoslavijom granici u
podruc"ju Vojvodine gde z"ivi mnogo madjara. Otvara se novi fron, novi
problem i sasvim *opravdano* pes"adijske jedinice mogu da se angaz"uju u
Jugoslaviji.

Sa druge strane, jednostavnije je iscenirati upad jugoslovenskih snaga
na teritoriju albanije pogotovo s"to iz te zemlje i sada dolaze oprema i
oruz"je kosovskim separatistima. A i asamo albanci su dovoljno
fanatic"ni da pristanu da njih 100-tinak dobrovoljno bude pobijeno od
strane sopstvenih oruz"anih snaga radi ostvarivanja velike albanije.

Kuku i lele....jel nekidan c"es"e anto rekao da je yu kao us"la u
albaniju?

dalje se u textu analizira moguc'i razvoj dogadjaja ako udje pes"adija,
spekulis"e sa nato gubicima u ljudstvu i kopnenoj tehnici, pominje
fanatizam - ali sada srpski kada je rec" o Kosovu.

C"ak se pominje kao moguc'nost da vlada Srbije izda proglas u kojem se
kaz"e kako se izbeglicama iz Krajine daje Kosovo ali ako se angaz"uju u
vojnim dejstvima.

Pozdraf
von Sale

PROSIRITE LISTU U JUGOSLAVIJI I SVETU.
-----------------------------------------------------------------
Kosovo@yurope.com mejling lista
WWW: http://www.yurope.com/kosovo/
-----------------------------------------------------------------